Model Organic Farming Villages/Sites Savayava Bhagya Yojane of Karnataka State Government

Name

Site

Society

NGO

Area

Farmers

Sarjapura

Handenahalli

Hadenahalli Savayava Krushikara balaga, Hadenahalli

Sahaja Samrudha,
Nandhana, # 7, 2nd Cross, 7th Main Road, Sulthanapalaya, Bengaluru -560032
Ph. No. 08023655302
E. mail. ID: sahajasamrudha@gmail.com

105

100

Kasaba

Idalavadi

Indalavadi Savayavakrushikara Balaga,

Sahaja Samrudha,
Nandhana, # 7, 2nd Cross, 7th Main Road, Sulthanapalaya, Bengaluru -560032
Ph. No. 08023655302
E. mail. ID: sahajasamrudha@gmail.com

113

98

Jigani

Ragihalli

Ragihalli Savayava Krushikara Balaga

Sahaja Samrudha,
Nandhana, # 7, 2nd Cross, 7th Main Road, Sulthanapalaya, Bengaluru -560032
Ph. No. 08023655302
E. mail. ID: sahajasamrudha@gmail.com

117

145


Jala


Hunasur, Kaderapannahalli

Sree Maruthi Savayava Krushikara Sangha

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

108

Jala

Mylappanahalli, Madappanahalli

Shree Venugopala Savayava Krushikara Balaga

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

61


Madanayakanahalli

Shyamabhattarapalya, Agraharapalya,

Bairaveashvara Savayava Krushi Rytare Sangha

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

85

Kengari

B.M. Kaval

Sri Vinayaka Savayava Bhagya Krushi Samithi

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

100

69

Tavarekere

Devamachohalli

Sri Anjanayaswamy Savayava Bhagya Krushi Samithi

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

100

85

Bidarahalli

Manduru

Manduru Savayava Raitha Kuta

Mahatma Gandhi Trust (R) Srinidhi Nivasa 14/2 4th Cross Right Mgadi road, Near Anjana theatre Bengaluru-23 mahatmagandhitrust@gmail.com, rangantmkr@gmail.com

107
72

Kasaba

Kempathimanahalli

Muthayaladevi Savayava Krusikara Sangha

Punyakoti Integrated Rural Development Society(R), Haldodderi (P) Sira (Tq) Tumkur(D)
Mob:8970594383

100

219

Kundana

Uganavadi Devaganahalli

Anjaneyaswamya Savayava Krushikara Sangha

Punyakoti Integrated Rural Development Society(R), Haldodderi (P) Sira (Tq) Tumkur(D)
Mob:8970594383

100

124

Chanarayapattana

Jonnahalli Ramanahalli

Sri Lakshminarasimhaswamya Savayava Krushikara Sangha

Punyakoti Integrated Rural Development Society(R), Haldodderi (P) Sira (Tq) Tumkur(D)
Mob:8970594383

100

105

Kasaba

Kuntanahalli

Sri Maruthi Savayava Krushikara Sangha

Punyakoti Integrated Rural Development Society(R), Haldodderi (P) Sira (Tq) Tumkur(D)
Mob:8970594383

100

115

Doddabelavangalla

Karepura

Sri Vinayaka Savayava Krushikara Sangha

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

92

Tubagere

Gantiganahalli

Sri Durgadevi Savayava Krushikara Sangha

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

144

Sasalu

Ojenahalli

Sri Rama Savayava Krushikara Sangha

Savayava Krushi Uttejakara Sangha(R), (APOF), Alumini Asssociatin Bulding Veterinary college premises Hebbal, Bengaluru
aporgnic@yahoo.com
Mob: 9945082556

100

99

Kasaba

Alapanahalli

Basaveshavara
Savayava Krushikara Sangha

100

92

Sulibele

Attibele

Vinayaka Savayava Krushikara Sangha

100

80

Anugondanahalli

Mutturu

Sri Anjaneyaswamya Savayava Sangha

100

80

Nandagudi

Chikkakoratae

Janodaya Savayava Krushikara Kuta

100

73

Kasaba

Modalakotae

Sri Maruthi Savayava Bhagya Krushi Samithi

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

100

97

Sompura

Kamalapura/ Biragondanahalli

Sri MuthayalammaSavayava Bhagya Krushi Samithi

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

100

118

Kasaba

Thimmegowdanadoddi/ Borugamaradadoddi

Sri Anjaneyaswamya Savayava Bhagya Krushi Samithi


Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

101

80

Bidadi

M. Karaenahalli

Sri Jai Maruthi, Savayava Bhagya Krushi Samithi


Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

100

79

Kotagal

Gollaradoddi

Sri Gramadevathi Savayava Bhagya Krushi Samithi


Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com

101

60

Virupakshipura

Sogala

Hasiru Savayava Krushikara Kuta, Sogala

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

100

81

Malluru

Maganuru

Alaya Savayava Krushikara Kuta, Maganuru

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

100

88

Kasaba

Narayanapura

Sri Anjanayaswamya Bhagya Raithya Sangha

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

112

101

Sathanuru

Kemallae

Sri Basaveshavara
Savayava Bhagya Raitha Sangha

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

114

110

Kodhihalli

Doddaherengere

Sri Beereshavara Savayava Bhagya Raitha Sangha

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

114

107

Uyamballi

Yeelagahalli

Sri Mallaemahadeshvara Savayava Bhagya Raitha Sangha

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

104

108

Harohalli

Athiguppae

Sri Veeranjaneya Savayava Bhagya Raitha Sangha

Alaya Gramina Abirudi (A. R. D. foundation) #011th Main road, 1st Cross Nagarabavi 3rd stage Bengaluru-72
Mob:9945171343

109

120

Kasaba

Halashettihalli

Sri Veeranjaneya Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action (ICRA) #22 Michel playa New Thippasandra (p) Bengaluru Mob:9880782621

100

94

Madabala

S. Byadarahalli

Basaveshavara
Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action (ICRA) #22 Michel playa New Thippasandra (p) Bengaluru Mob:9880782621

100

93

Tippasandra

Narayanapura

Sri Jai Maruthi Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action (ICRA) #22 Michel playa New Thippasandra (p) Bengaluru Mob:9880782621

100

75

Soluru

Udukuntae

Sri Lakshmidevi Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action (ICRA) #22 Michel playa New Thippasandra (p) Bengaluru Mob:9880782621

100

112

Kasaba

Beglihossahalli

Sri Maruthi Savayava Krushi Abirudi Sangha, Beglihossahalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

102

102

Sugaturu

Kakinatha

Sri Sapalammadevi Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Kakinatha

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

105

100

Hutturu

Thippasandra

Sri Cauvery Savayava Krushi Abirudhi Sangha,
Thippasandra

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

101

100

Vakkalere

Muduvathi

Sri Bhulakshmi Savayava Krushi Abirudhi Sangha,
Muduvathi

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

102

124

Narasapura

Chowdadenahalli

Sri Gangammadevi
Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Chowdadenahalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

100

106

Vemagal

Andrahalli

Sri Basaveshvara Savayava Krushi Abirudhi Sangha ,Andrahalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

103

102

Kammasamudra

Doddaponnodalli

Sri Gangamaba Savayava Krushikara Sangha, Doddaponnodalli

Seema Samasthe, Manchiganahalli, Mulibagal(Tq), Kolar(D)
Pin code-563131, Phone:9731767187
vijayseema89@gmail.com

101

121

Bethamangala

Venghasandra

Sri Lakshminarasimhaswamy Savayava Krushikara Sangha Venghasandra

Seema Samasthe, Manchiganahalli, Mulibagal(Tq), Kolar(D)
Pin code-563131, Phone:9731767187
vijayseema89@gmail.com

116

166

Kyasamballi

Bellarahalli

Sri Venkataravanaswamy Savayava Krushikara


Seema Samasthe, Manchiganahalli, Mulibagal(Tq), Kolar(D)
Pin code-563131, Phone:9731767187
vijayseema89@gmail.com

101

94

Kasaba

Manishettihalli

Prakruthi Savayava Krushikara Sangha, Manishettihalli

A.R.D Foundation, Nagarabhavi, Bengaluru
9945171434
Shivu.ard10@gmail.com

250

78

Masthi

Chikkakallahalli

Masthi Venkatesh Ayengar Savayava Krushikara Kuta, Chikkakallahalli

A.R.D Foundation, Nagarabhavi, Bengaluru
9945171434
Shivu.ard10@gmail.com

250

78

Lakkuru

Paduvanahalli

Gokula Savayava Krushikara Kuta, Paduvanahalli

A.R.D Foundation, Nagarabhavi, Bengaluru
9945171434
Shivu.ard10@gmail.com

250

84

Kasaba

Gumalapura

Sri Mariyamma Savayava Krushikara Sangha, Gumalapura

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

100

64

Avani

Hemmenatha

Gangambikadevi Savayava Krushikara Sangha, Hemmenatha

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

100

62

Dugasandra

Bandarahalli

Sri Chowdeshweredevi Savayava Krushikara Sangha, Bandarahalli

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

100

76

Thyaluru

Mothakapalli

Sri Kodandaramaswamy Savayava Krushikara Sangha, Mothakapalli

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

100

62

Kasaba

Kodicherav

Sri Venugopalaswamy Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Kodicheravu

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

101

100

Ronuru

Devalapalli

Sri Annapoorneshwara Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Devalapalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

100

101

Nelavanki

Nambuvarapalli & Subragundalapalli

Sri Sathyamaobadevi, Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Nambuvarapalli & Subragundalapalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

100

83

Rayalpadu

Karepalli

Sri Gangabhavani, Savayava Krushi Abirudhi Sangha, Karepalli

Dr B.R.Ambedkar Educational Society, Kilukote, Anthargange Road, Kolar braes.org@gmail.com
Mob:990503003

100

99

Nandi

Bommenahalli

Sir.M.Visveswaraya Savayava Krusikara Sangha CBL-S 5/2014-15 date:15/04/2014

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

101

125

Mandikallu

Siddaganahalli & Nagasanahalli

Srirama Savayava Krushikara Sangha, Siddaganahalli CBL-S 7/2014-15 date:15/04/2014

Mahatmagandhi Rural Development Achide Welfare Centre, Tumkuru
9886657382
gandhirural@yahoo.co.in

105

54

Kasaba

K.Hosur & Kodihalli

Sri Kamadhenu Savayava Bhagya Krushi Sangha. K.Hosur, CBL-S 7/2014-15 date:15/04/2014

Earth Foundation (R) 193 5th Ward Bangarapete, Harapanahalli-583131 Davanagere (D),
Earthfoundation2003@gmail.com msinghr1982@gmail.com
Mob:9686527812

100

94

Munganahalli

Sitaramapura

Sri Anjaneyaswamy Savayava Bhagya Krushi Sangha, CBL-S 9/2014-15 date:15/04/2014

Earth Foundation (R) 193 5th Ward Bangarapete, Harapanahalli-583131 Davanagere (D),
Earthfoundation2003@gmail.com msinghr1982@gmail.com
Mob:9686527812

100

34

Chilakalanerpu

Marabahalli

Sri Kalparuksha Savayavabhagya Krushi Sangha, Marabahalli, CBL-S 8/2014-15 date:15/04/2014

Earth Foundation (R) 193 5th Ward Bangarapete, Harapanahalli-583131 Davanagere (D),
Earthfoundation2003@gmail.com msinghr1982@gmail.com
Mob:9686527812

100

84

Muragamalla

Nimmakayalahalli

Sri Chowdeshvara Savayava Bhagya Krushi Sangha, Nimmakayalahalli, CBL-S 6/2014-15 date:15/04/2014

Earth Foundation (R) 193 5th Ward Bangarapete, Harapanahalli-583131 Davanagere (D),
Earthfoundation2003@gmail.com msinghr1982@gmail.com
Mob:9686527812

100

117

Kaiwara

T.Hosuru

Sri Madakarinayaka SavayavaBhagya Krushi Sangha. T. Hosuru. CBL-S 4/2014-15 date:15/04/2014

Earth Foundation (R) 193 5th Ward Bangarapete, Harapanahalli-583131 Davanagere (D),
Earthfoundation2003@gmail.com msinghr1982@gmail.com
Mob:9686527812

100

186

Kasaba

Adiganapalli

Sri Balaji Savayava Krushikara Sangha

Vishwa swayam Seva Sangha(R) Jolashettihalli(p)
Gowribidanuru (Taq), Chickkaballapura(D)
chalavishwa@gmail.com
Mob:9880593668

135

118

Guluru

Narayanaswamykotte

Sri kodandaramaswamye Savayava Krushikara Sangaha

Vishwa swayam Seva Sangha(R) Jolashettihalli(p)
Gowribidanuru (Taq), Chickkaballapura(D)
chalavishwa@gmail.com
Mob:9880593668

103

66

Cheluru

Muddalapalli

Sri Bhagatsingh Savayava Krushikara Sangha

Vishwa swayam Seva Sangha(R) Jolashettihalli(p)
Gowribidanuru (Taq), Chickkaballapura(D)
chalavishwa@gmail.com
Mob:9880593668

120

77

Patapalya

Devaralapalli

Sri Antharaganage Savayava Krushikara Sangaha

Vishwa swayam Seva Sangha(R) Jolashettihalli(p)
Gowribidanuru (Taq), Chickkaballapura(D)
chalavishwa@gmail.com
Mob:9880593668

105

84

Kasaba

Yjakkurahalli

Sri Anjaneyaswamya Savayava Krushikara Sangha

Vishwa swayam Seva Sangha(R) Jolashettihalli(p)
Gowribidanuru (Taq), Chickkaballapura(D)
chalavishwa@gmail.com
Mob:9880593668

101

113

Nagaragere

Chimakalhalli and Krishnarajapura

Sri Maheshvari Savayava Krushikara Sangha

Out Rich Association of Valentaries For Rural Development #205, 1st Floor, 2nd Block, 80Feet Road H.B.R Layout Bengaluru-560043,
outreachgbn@gmail.com
Mob:7829359553

100

115

Hosur

Mudugere

Kumadavathi Savayava Raithra Sangha

103

100

Manchenahalli

Upparahalli

Gundabramha Savayava Krushikara Sangha

101

102

D. Palya

Bachareddihalli

Sri Lakshminarasimhaswamya Krushikara Sangha

 

101

102

Kasaba

Garuadacharalahalli

Sri Anjaneyaswamya Savayava Krushikara Sangha C.B.L-S18/2014-15,D:21/04/2014

Vahini Abirudhi Samasthae , Kottae Vivekananada  Nagara, Gudibandae,
Ph.no:9448523377

103

92

Kasaba

Byranayakanahalli

Sri Valmiki Maharshi Savayava Bhagya Yojanae Sangha

Navchaitanya urban and rural development society(R) N.R.D.S. Jangamakotte Cross and post, shidalaghatta(Taq)
nrdsngo09@gmail.com Mob:944852337

110

68

Bashettihalli

Marihalli

Sri Tirumala swamye Savayava Bhagya Yojana Sangha

Navchaitanya urban and rural development society(R) N.R.D.S. Jangamakotte Cross and post, shidalaghatta(Taq)
nrdsngo09@gmail.com Mob:944852337

103

92

Sadali

Kariyappanahalli

Sri Ramaswamye swamyae Bhagya Yojana Sangha

Navchaitanya urban and rural development society(R) N.R.D.S. Jangamakotte Cross and post, shidalaghatta(Taq)
nrdsngo09@gmail.com Mob:944852337

110

121

Kora

Chikkagundagalu

Sri Channabaireshvaraswamyae Savayava Samithi

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

100

103

Uridegere

Baytha

Sri Dandina Maramma Savayava Samithi

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

105

103

Hebburu

Bannikuppe

Sri Sri Lakshmiranganathaswamya Savayava Samithi

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

100

86

Guluru

K.Palasandra

Sri Vinayaka Savayava Samithi

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

100

138

Kasaba

Kunkamanahalli

Sri Narasimhaswamye Savayava Samithi

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

100

103

Kasaba

Tavaraekere

Sri Chikkamadevi Savayava Bhagya Sangha

Sayhadri Community Development & Women Empowerment Society , Scodewase Samasthe (R), Savi Nilaya Building, Main Road, Maratikoppa, Sirasi, North canara (D),
scodwes@rediffmail.com
08384-236398,
Mob:9448609618/9449629939

100

100

Dandinashivara

Girenahalli

Sri Kalikamba Savayava Bhagya Sangha

Concern For Urban and Rural Development Society (R)#27, 17th Cross, Kanakananagara, R.T. Nagara(p), Bengaluru-32 or uduve bidhi chikkanayakanahalli- 572714
curds2006@rediffmail.com
Mob:9845569419

100

94

Dabeeghatta

Abukanahalli

Sri Basaveshwaraswamya Savayava Bhagya Yojana Sangha

Concern For Urban and Rural Development Society (R)#27, 17th Cross, Kanakananagara, R.T. Nagara(p), Bengaluru-32 or uduve bidhi chikkanayakanahalli- 572714
curds2006@rediffmail.com
Mob:9845569419

100

94

Kibbanahalli

Nyakenahalli

Sri Basaveshvara Savayava Krushi Samithi

Concern For Urban and Rural Development Society (R)#27, 17th Cross, Kanakananagara, R.T. Nagara(p), Bengaluru-32 or uduve bidhi chikkanayakanahalli- 572714
curds2006@rediffmail.com
Mob:9845569419

107

96

Nonavinakere

Kannughatta

Gangamma Savayava Krushi Samithi

Sampanmula Abirudhi Parisara And  Punachethana Samasthe (orde), Sri Cheluva Krupa, Vidyanagara , 2nd Main Road, Tumukuru-572102
ordersira@rediffmail.com
0816-2281669
Mob:9972609602

122

160

Kasaba

Honnenahalli

Sri Virupakeshvara Savayava Krushi Samithi

Sampanmula Abirudhi Parisara And  Punachethana Samasthe (orde), Sri Cheluva Krupa, Vidyanagara , 2nd Main Road, Tumukuru-572102
ordersira@rediffmail.com
0816-2281669
Mob:9972609602

96

81

Kasaba

Mugannahalli

Sri Ammaji Kavaleshvare Savayava Krushikara Sangha

Social Welfare And Rural Development Society, Badavanahalli, Madhugiri (Tq), Tumkuru(d)
swardsngo@yahoo.in
08137-282123
Mob:9901831280

105

144

Hulikunte

Pujaramudanahalli

Sri Siddarudhaswamyae Savayava Krushikara Sangha

Social Welfare And Rural Development Society, Badavanahalli, Madhugiri (Tq), Tumkuru(d)
swardsngo@yahoo.in
08137-282123
Mob:9901831280

104

75

Bukkapattana

Balapura

Sri Vinayaka Savayava Krushikara Sangha

Social Welfare And Rural Development Society, Badavanahalli, Madhugiri (Tq), Tumkuru(d)
swardsngo@yahoo.in
08137-282123
Mob:9901831280

101

72

Gowdagere

Gundappachikkanahalli

Sri Gundanjayneya Savayava Krushikara Sangha

Social Welfare And Rural Development Society, Badavanahalli, Madhugiri (Tq), Tumkuru(d)
swardsngo@yahoo.in
08137-282123
Mob:9901831280

104

136

Shettikere

Anjenehalli

Sri Katte Ranganathaswamye Savayava Bhagya Samithi, Anjenehalli

Baif Institute For Rural Development Samasthe, Karnataka Kamadhenu, Post box #3, Sharadanagara, Tipaturu 572222
birdtpr@gmail.com
08134-250659
Mob:9900097643

106

110

Kandikere

Gowra Sagara

Sri Kariyammadevi Savayava Bhagya Samithi, Gowra Sagara

Baif Institute For Rural Development Samasthe, Karnataka Kamadhenu, Post box #3, Sharadanagara, Tipaturu 572222
birdtpr@gmail.com
08134-250659
Mob:9900097643

101

99

Handanekere

Soralamauv

Sri Anjayaneyaswamye Savayava Bhagya Samithi, Soralamauv

Baif Institute For Rural Development Samasthe, Karnataka Kamadhenu, Post box #3, Sharadanagara, Tipaturu 572222
birdtpr@gmail.com
08134-250659
Mob:9900097643

100

137

Kasaba

Aralikere

Sri Kaleshwaraswamye Savayava Krushi Samithi, Aralikere

Baif Institute For Rural Development Samasthe, Karnataka Kamadhenu, Post box #3, Sharadanagara, Tipaturu 572222
birdtpr@gmail.com
08134-250659
Mob:9900097643

102

119

Nitturu

Baguru

Baguru Savayava Bhagya Yojana Sthala Samithi

Multi Purpose Organisation For Training Health  Education & Rehabilation , Jyothinagara, Sira 572137, Tumkuru(D)
ngomother@rediffmail.com
08135-276523
Mob:9900250016

100

107

C.S.Pura

Eadaguru

Eadaguru  Savayava Bhagya Yojana Sthala Samithi

Multi Purpose Organisation For Training Health  Education & Rehabilation , Jyothinagara, Sira 572137, Tumkuru(D)
ngomother@rediffmail.com
08135-276523
Mob:9900250016

100

109

Kadaba

Belavatha

Belavatha Savayava Bhagya Yojana Sthala Samithi

Multi Purpose Organisation For Training Health  Education & Rehabilation , Jyothinagara, Sira 572137, Tumkuru(D)
ngomother@rediffmail.com
08135-276523
Mob:9900250016

101

97

Hagalavadi

Appannahalli

Appannahalli Savayava Bhagya Yojana Sthala Samithi

Multi Purpose Organisation For Training Health  Education & Rehabilation , Jyothinagara, Sira 572137, Tumkuru(D)
ngomother@rediffmail.com
08135-276523
Mob:9900250016

101

109

Cheluru

Bidare

Bidare Savayava Bhagya Yojana Sthala Samithi

Multi Purpose Organisation For Training Health  Education & Rehabilation , Jyothinagara, Sira 572137, Tumkuru(D)
ngomother@rediffmail.com
08135-276523
Mob:9900250016

99

101

Kolaala

Chikkapalanahalli

Bharani Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research & Action(ICRA) #22, Michelpalya, Hosathippasandra(p), Bengaluru-75
icrakarnataka@gmail.com
08025253370,25213104,25283370

105

86

C.N Durga

C.N Durga

Sri chanakeshavaswamye Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research & Action(ICRA) #22, Michelpalya, Hosathippasandra(p), Bengaluru-75
icrakarnataka@gmail.com
08025253370,25213104,25283370

101

151

Kasaba

Kattinagenahalli

Sri katte ganapathi Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research & Action(ICRA) #22, Michelpalya, Hosathippasandra(p), Bengaluru-75
icrakarnataka@gmail.com
08025253370,25213104,25283370

91

117

Huliyurdurga

Rajendrapura

Sri Bairaveshvara Savayava Krushikara Sangha

Mahatmagandhi Rural Development Society, Sharavathiu Nilaya , 2nd Cross, R.V. Colony K.E.B Road Tumkur.
gandhirural@yahoo.com.in
Mob:988665738S

100

106

Amrutharu

D.Kallahalli

Sri Maruthi Savayava Krushikara Sangha

Mahatmagandhi Rural Development Society, Sharavathiu Nilaya , 2nd Cross, R.V. Colony K.E.B Road Tumkur.
gandhirural@yahoo.com.in
Mob:988665738S

100

90

Yedeyuru

Hoddonehalli

Sri Marammadevi Savayava Krushikara Sangha

Mahatmagandhi Rural Development Society, Sharavathiu Nilaya , 2nd Cross, R.V. Colony K.E.B Road Tumkur.
gandhirural@yahoo.com.in
Mob:988665738S

100

86

Kothagere

Doddamalavadi

Sri Laksminarasimhaswamye Savayava Krushikara Sangha

Mahatmagandhi Rural Development Society, Sharavathiu Nilaya , 2nd Cross, R.V. Colony K.E.B Road Tumkur.
gandhirural@yahoo.com.in
Mob:988665738S

100

154

Hurthidurga

Seenapanahalli

 Sru Chowdesavara Savayava Krushikara Sangha

Mahatmagandhi Rural Development Society, Sharavathiu Nilaya , 2nd Cross, R.V. Colony K.E.B Road Tumkur.
gandhirural@yahoo.com.in
Mob:988665738S

100

137

I.d. Halli

Chillanahalli

Sri Akkammataye Savayava Krushikara Balaga, Chillanahalli

Sahaja Samrudha , #7, 7th Main Road , 2nd Cross Road, Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
080-23655302/971275656/7795380371

108

66

Medigeshie

Thippagodanahalli

Sri Anjaneyaswamye Savayava Krushikara Balaga

Sahaja Samrudha , #7, 7th Main Road , 2nd Cross Road, Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
080-23655302/971275656/7795380371

100

48

Doddere

Virupagondanahalli

 Sri Ranganathaswamye Savayava Krushikara Balaga

 

100

96

Puravara

Nittarahalli

Sri Jayamamangali Savayava Krushikara Balaga

 

100

94

Kodigenahalli

M.Hossahalli

Hossahalli Savayava Krushikara Balaga

 

100

77

Kasaba

Kanakapura

Kalparuksha Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society #159 Banasiri Nilaya, 3rd Stage Housing Board, Jyothinagara(p), Chickkamagaluru
jsdsngo@gmail.com
080262-220075
91649246609/9480984609

100

88

Nagalamadeke

Nagenahalli

Sri Lakshminarasimhaswamy Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society #159 Banasiri Nilaya, 3rd Stage Housing Board, Jyothinagara(p), Chickkamagaluru
jsdsngo@gmail.com
080262-220075
91649246609/9480984609

101

110

Y.N. Hosakote

Thippaganahalli

Kamadhenu Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society #159 Banasiri Nilaya, 3rd Stage Housing Board, Jyothinagara(p), Chickkamagaluru
jsdsngo@gmail.com
080262-220075
91649246609/9480984609

100

53

Kasaba-1

Shettihalli

Naga Sri Savayava Krushikara Samithi, Shettihalli

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

67

Kasaba-2

Kunchanahalli

Sri Anjaneyaswamye Savayava Kruishikara Samithi

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

103

Nidige-1

Holebenevalli

Sri channabasaveshwara Savayava krushikara Samithi,Hollebenavalli

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

94

Nidege-2

Kadikall

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Samithi, Kadikall

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

88

Holaluru-1

Hollehatti

Sri Veerabharadeshawara Savayava Krushikara Samithi , Hollehatti

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

84

Holaluru-2

Kattikere

Sri Veerabharadeshawara Savayava Krushikara Samithi, Kattikere

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

81

Haranahalli

Kudie

Sri Anjaneya Savayava Krushikara Samithi , Kunchenehalli

(Sahara) Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2 Old RTO Office MCCB Block Davanegere
saharadvg@gmail.com
994525506, 08192-221715

100

95

Kasaba-1

Kenchennahalli

Sri Ramadevara Savayava Krushikara Samithi, Kenchennahalli

Vishwa Krushi And Gramina Abirudhi Samasthe, Bagalakote, Vrgs.1947@gmail.com, 9448428765, 08182404722

100

117

Kasaba-2

Kallahalli

Sri Basaveshvara Savayava Samithi, Kallahalli

 

100

88

Hollehonnur-1

Agasanahalli

Sri Ranghanathaswamye Savayava Krushikara Samithi, Agasanahalli

 

100

128

Hollehonnur-2

Thimmalapura

Sri Rudreshvara Savayava Krushikara Samithi, Arishinaghatt

 

105

87

Hollehonnur-3

Arasinagha

Sriadhi Honnamma Savayava Krushikara Samithi, Thimlapura

 

102

120

Kerehalli

Belluru

Amrutha Savayava Krushikara Sangha

Mahatmaghandhi Rural Development And Welfare Centre, Sharavathi Nilaya , 2nd Cross  R.V. Colony KET Road , Tumakuru
gandhirural@yahoo.co.in
988667382

100

151

Hunacha

Yalaghalu

Sri Murudesavara Savayava Krushikara Sangha

Mahatmaghandhi Rural Development And Welfare Centre, Sharavathi Nilaya , 2nd Cross  R.V. Colony KET Road , Tumakuru
gandhirural@yahoo.co.in
988667382

102

134

Kasaba

Bhimanakerre

Sri Vinayaka Savayava Krushikara Sangha

Mahatmaghandhi Rural Development And Welfare Centre, Sharavathi Nilaya , 2nd Cross  R.V. Colony KET Road , Tumakuru
gandhirural@yahoo.co.in
988667382

100

105

Kasaba

Keladi, Adaranthe

Sri Rameshwara Savayava Krushikara Sangha, Adaranthe

SWORD-K (Social Warriors and For Rural Development)K. Banshenkare Nilaya  Bus Stand Sasvihalli, Harapanahalli(Tq), Davanegere(D).
swordkngo@gmail.com
9980316302

100

62

Talaguppa

Talaguppa

Sri Mahaganapathi Savayava Krushikara Sangha, Talaguppa

SWORD-K (Social Warriors and For Rural Development)K. Banshenkare Nilaya  Bus Stand Sasvihalli, Harapanahalli(Tq), Davanegere(D).
swordkngo@gmail.com
9980316302

100

85

Avinahalli

Athavadi

Sri Basaveshwara Savayava Krushikara Sangha, Athavadi

SWORD-K (Social Warriors and For Rural Development)K. Banshenkare Nilaya  Bus Stand Sasvihalli, Harapanahalli(Tq), Davanegere(D).
swordkngo@gmail.com
9980316302

100

103

Karuru

Malluru, Marati, Honagalu

Sri Bhoomi Savayava Krushikara Sangha

SWORD-K (Social Warriors and For Rural Development)K. Banshenkare Nilaya  Bus Stand Sasvihalli, Harapanahalli(Tq), Davanegere(D).
swordkngo@gmail.com
9980316302

100

82

Barangi

Mandavalli, Aralagodu

Sri Shambulingeshwara Savayava Krushikara Sangha

SWORD-K (Social Warriors and For Rural Development)K. Banshenkare Nilaya  Bus Stand Sasvihalli, Harapanahalli(Tq), Davanegere(D).
swordkngo@gmail.com
9980316302

100

99

Kasaba

Puttedenahalli

Vahini Sri Veerabhadreswaraswamy Savayava Krushikara Sangha, Puttedenahalli

Vahini Abirudhi Samasthe Hosapete, Bellery (d)
ganeshshringeri@yahoo.com, vahinisociety@yahoo.co
9845470096,  9481500906

100

63

Anjanapura

Hirekoralahalli

Vahini Sri Basaveshwaraswamye Savayava Krushikara Sangha, Hirekoralahalli

 

101

43

Hosuru

Samklapura

Vahini Sri Anjaneyaswamye Savayava Krushikara Sangha, Samklapura

 

100

76

Sunnadakoppa

Karnale

Vahini Sri Channabasaveshwara Savayava Krushikara Sangha

 

107

46

Anavatti

Agasanahalli

Varadha Savayava Krushikara balagha , Agasanahalli

Sahaja Samrudha , Nandana, #7 , 2nd Cross , 7TH Main road Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
9731275656
7795380371

102

50

Ullavi

Kannahali

 Sharavathi Savayava Krushikara balagha, Kannahali

Sahaja Samrudha , Nandana, #7 , 2nd Cross , 7TH Main road Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
9731275656
7795380371

104

57

Kasaba

Kummuru

Bharani Savayava Krushikara balagha, Kummuru

Sahaja Samrudha , Nandana, #7 , 2nd Cross , 7TH Main road Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
9731275656
7795380371

110

70

Jade

Allahalli

 Rohini Savayava Krushikara balagha, Allahalli

Sahaja Samrudha , Nandana, #7 , 2nd Cross , 7TH Main road Sulthanpalya, Bengaluru
sahajaindia@gmail.com
9731275656
7795380371

106

57

Chandraguthi

Andhavalli

Malenadu Savayava Krushikara balagha

Manasa Graminabirudhi Samasthe (R) Vinobanagara , Shimogga
manasango@rediffmail.com
9980316302

105

63

Kasaba

Neraturu

Bramhalingeshwara Savayava Krushikara Sangha , Neraturu

Manasa Graminabirudhi Samasthe (R) Vinobanagara , Shimogga
manasango@rediffmail.com
9980316302

100

266

Agrahara

Malesara, notaburu

Mahalingeshawara Savayava Krushi Uthejakara Sangha, Malesara

Manasa Graminabirudhi Samasthe (R) Vinobanagara , Shimogga
manasango@rediffmail.com
9980316302

112

216

Agumbae

Hosuru
Honethalu

Navachethana  Savayava Krushi Uthejakara Sangha, Hosuru
 

Manasa Graminabirudhi Samasthe (R) Vinobanagara , Shimogga
manasango@rediffmail.com
9980316302

105

242

Muttur

Salgudi

Niranthara Savayava Krushi Uthejakara Sangha, Salgudi

Manasa Graminabirudhi Samasthe (R) Vinobanagara , Shimogga
manasango@rediffmail.com
9980316302

143

205

Kasaba

Kalenahalli(Kasaba)

Sri Valmiki Savayava Krushikara Samithi

(Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

101

63

Hireguntanuru

Hunasekatte

Sri veerabhadrashawara Savayava Krushikara Samithi

(Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

 

101

92

Turavanuru

Baggalarangavanahalli

Sri Anjanayea Savayava Krushikara Samithi

(Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

 

100

47

Talakau

Thimmannahalli (Talakau)

Sri Anjanayea Savayava Krushikara Samithi

Grama (Graminabirudhi and Study Centre ) Chethana Nilaya 2nd Cross V.P. Layout Chitrdurga (D)

100

80

Kasaba

Baramasagara(Kasaba)

Sri Basaveshwara Savayava Krushikara Samithi

Grama (Graminabirudhi and Study Centre ) Chethana Nilaya 2nd Cross V.P. Layout Chitrdurga (D)

100

95

Parushuramapura

Nagagondanahalli

Sri Vedavathi Savayava Krushikara Samithi

Grama (Graminabirudhi and Study Centre ) Chethana Nilaya 2nd Cross V.P. Layout Chitrdurga (D)

100

95

Dharmapura

Maydanahalli(Dharmapura)

Sri veerabhadrashawara Savayava Krushikara Sangha

Srivara Kenchambikesahan Graminaabhurdhi  Vidya Samasthe (S.V.K.G.V.S) Heggere Challakere (Tq), Chitrdurga (D)
WWW.farmershyr@gmail.com
9449530478, 9686319644

100

50

Javagondanahalli

Lakennahalli(Javagondanahalli)

Sri bhutheshawaraswamye Savayava Krushikara Sangha

Srivara Kenchambikesahan Graminaabhurdhi  Vidya Samasthe (S.V.K.G.V.S) Heggere Challakere (Tq), Chitrdurga (D)
WWW.farmershyr@gmail.com
9449530478, 9686319644

100

56

Kasaba

Paramenahalli(Kasaba)

Sridevi Savayava Krushikara Sangha

Srivara Kenchambikesahan Graminaabhurdhi  Vidya Samasthe (S.V.K.G.V.S) Heggere Challakere (Tq), Chitrdurga (D)
WWW.farmershyr@gmail.com
9449530478, 9686319644

100

52

Kasaba

Hulemalale

Sahara Savayava Krushikara Balagha, Hulemalale

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

100

Talya

Kondavapura

Sahara Savayava Krushikara Balagha Kondavapura

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

100

Ramagiri

B.Vaderahalli

Sahara Savayava Krushikara Balagha B.Vaderahalli

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

100

Kasaba

Marabaghatta

Sri Ranghanathaswamye Savayava Krushikara Balagha , Marabaghatta

Vishwa Krushi Graminiabhirudhi Samasthe, S.R.V. Ravi Building Kerodi Hospital Opposite vinayakanagara, Bagalakote-587101
vkgsngo@gmail.com
8151573696

100

100

Muthudu

Dalavahekatte

Sri Maralusiddesahwara Savayava Krushikara Balagha, Dalavahekatte

Vishwa Krushi Graminiabhirudhi Samasthe, S.R.V. Ravi Building Kerodi Hospital Opposite vinayakanagara, Bagalakote-587101
vkgsngo@gmail.com
8151573696

100

62

Srirampura

Srirampur

Sri Maruthi Savayava Krushikara Balagha Mlihalli

Vishwa Krushi Graminiabhirudhi Samasthe, S.R.V. Ravi Building Kerodi Hospital Opposite vinayakanagara, Bagalakote-587101
vkgsngo@gmail.com
8151573696

100

92

Kasaba

Gundluru

Anadhata Savayava Krushikara Sangha, Gundluru

Baif Graminaabirudhi Samasthae, Kamadhenu, Karnataka Kamadhenu Post box # 3, Sharadhanagara, Tipaturu, Tumahuru (D)
birdktprgmil.com
08134-250658, 250659,251337

100

93

Kasaba

B. Kalapanahalli Kasaba

Sri Anjaneya Krushikara Balagha, B. Kalapanahalli

Vishawa Krushi And Graminaabhirudhi Samasthe ,  Bagalakote
vkgsngo@gmail.com
8151573696

100

77

Annegoodu

B.Linghapura Annegoodu

Sahara Krushikara Balagha, B.Linghapura

Vishawa Krushi And Graminaabhirudhi Samasthe ,  Bagalakote
vkgsngo@gmail.com
8151573696

100

85

Kasaba

Madavapura

Sahara Krushikara Balagha, Madavapura

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

120

Ubranni

Pennasandra

Sahara Krushikara Balagha, Pennasandra

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

84

Devarahalli

Hallimallapura

Sahara Krushikara Balagha, Hallimallapura

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

91

Thyvanigge

Miyapura

Sahara Krushikara Balagha, Miyapura

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

87

Basavapattana

Madhuranayakanahalli

Sahara Krushikara Balagha , Madhuranayakanahalli

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

62

Kasaba

Hulikatte

Sri Anjaneya Savayava Krushikara Sangha, Hulikatte

SWORD K (Social Warreirs Organizatin For rural Development K)
Banashankare nilaya, Near Bus Station, Sasivehalli, Harapannahalli (Tq) Davanagere
sword.ngo@gmail.com
 

100

90

Chigatere

Muttige

 Sri DurghambikkaSavayava Krushikara Sangha Muttige

SWORD K (Social Warreirs Organizatin For rural Development K)
Banashankare nilaya, Near Bus Station, Sasivehalli, Harapannahalli (Tq) Davanagere
sword.ngo@gmail.com
 

100

90

Arasikere

Ramaghatta

Revvanasiddeshavatra Savayava Krushikara Sangha, Ramaghatta

SWORD K (Social Warreirs Organizatin For rural Development K)
Banashankare nilaya, Near Bus Station, Sasivehalli, Harapannahalli (Tq) Davanagere
sword.ngo@gmail.com
 

100

80

Kasaba

Shamshipura

Basaveasavara Savayava Krushikara Sangha , Shamshipura

Jhanajyothi Vidya Samasthe, # 222/65, 1st Main  Road , 6th  Cross, Nittuvahalli, New layout, Davanagere

100

51

Kasaba

Thugallahalli

Sri Chanabasavehavara Savayava Krushikara Samithi, Thugallahalli

Sahara) Social Action For Health Awareness And Rural Advancement, 1579/2 Old RTO Office CC Block Davanegere
Sahara22500@gmail.com

100

75

Belaguthi

Rameshavara

Sri Mallikarjuna Savayava Krushikara Samithi, Rameshavara

 

100

91

Kunduru

Thimmalapura

Sri Anjaneya Savayava Krushikara Samithi Thimmalapura

 

100

81

Govinakovi

Arehalli

Sahara Savayava Krushikara Samithi, Arehalli

 

100

69

Beluru

T. Gopagonahalli

Sahara Savayava Krushikara Samithi T. Gopagonahalli

 

100

94

Hosakere

Malemachekere

Sri Basaveshavara Savayava Bhagya Krushi Samithi 

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com
 

100

160

 

Akanuru

Sri Pathalingeshavara Savayava Bhagya Krushia Samithi 

Bhoomi Susthira Abirudhi Samsthae, #483 Maruthi Nilaya,1st Floor 2nd Main road, Soundarya Layout Sidedahalli, Nagasandra (p) Bengaluru-560073
bhoomi.k@gmail.com
 

100

109

Kasaba

Hanchaya

Sri Ramanjaneya Savayava Krushikara  Sangha, Hanchaya

Association For promotion of organic farming, Savayava Krushi Uthejakara Sangha(R) Veterinary college, Bellary Road, Hebbala, Bengaluru.
aporganic@yahoo.com
 

100

453

Jayapura

Muradagalli

Sri Maramma Savayava Krushikara  Sangha, Muradagalli

Association For promotion of organic farming, Savayava Krushi Uthejakara Sangha(R) Veterinary college, Bellary Road, Hebbala, Bengaluru.
aporganic@yahoo.com
 

100

300

Elavaala

Sheetinayakanahalli

Sri Basaveshavara Savayava Krushikara  Sangha

Association For promotion of organic farming, Savayava Krushi Uthejakara Sangha(R) Veterinary college, Bellary Road, Hebbala, Bengaluru.
aporganic@yahoo.com
 

100

312

Kasaba

Chakkali

Chakkali Savayava Krushikara  Sangha

Savayava Krushikara   Samasthe (R) Mykappas Ground Handpost, H. D Kotte (ofahdk2006@yahoo.com)
9986867197

100

81

Saraguru

Netkal Hundi

Netkal Hundi Savayava Krushikara  Sangha

Savayava Krushikara   Samasthe (R) Mykappas Ground Handpost, H. D Kotte (ofahdk2006@yahoo.com)
9986867197

104

72

Kandaleke

Kempepura

Kempepura Savayava Krushikara  Sangha

Savayava Krushikara   Samasthe (R) Mykappas Ground Handpost, H. D Kotte (ofahdk2006@yahoo.com)
9986867197

102

85

Hampapura

Banevade
 

 Banevade
Savayava Krushikara  Sangha

Savayava Krushikara   Samasthe (R) Mykappas Ground Handpost, H. D Kotte (ofahdk2006@yahoo.com)
9986867197

107

99

Kasaba

Chowdekatte

Chowdeshvare Savayava Krushikara  Samithi, Chowdekatte

Baif Graminaabirudhi Samasthae, Kamadhenu, Karnataka Kamadhenu Post box # 3, Sharadhanagara, Tipaturu, Tumahuru (D)
birdktprgmil.com
08134-250658, 250659,251337

108

65

Hanagodu

Kadluru

Mere Savayava Bhagya Samithi, Kadluru

Baif Graminaabirudhi Samasthae, Kamadhenu, Karnataka Kamadhenu Post box # 3, Sharadhanagara, Tipaturu, Tumahuru (D)
birdktprgmil.com
08134-250658, 250659,251337

101

80

Gavadagere

Athiguppe

Sri Lakshmidevi Savayava Bhagya Samithi, Athiguppe

Baif Graminaabirudhi Samasthae, Kamadhenu, Karnataka Kamadhenu Post box # 3, Sharadhanagara, Tipaturu, Tumahuru (D)
birdktprgmil.com
08134-250658, 250659,251337

101

95

Kasaba

Kalenahalli

Sri Sideshavara Susthira Savayava Krushikara Mahasangha

Mahatma Gandhi Trust (R) #138/1First Floor RaghavendraBuilding N.S Road,  Near Shanthala Talkies, Chamarajamohalla, Mysuru-24
0821-2420374

100

55

Chunchanakatte
 

Srirampura

Srirama Susthira Savayava Krushikara Mahasangha

Mahatma Gandhi Trust (R) #138/1First Floor RaghavendraBuilding N.S Road,  Near Shanthala Talkies, Chamarajamohalla, Mysuru-24
0821-2420374

100

51

Saligrama
 

Ankanahalli
 

Sri Venkateshwara Susthira Savayava Krushikara Mahasangha

Mahatma Gandhi Trust (R) #138/1First Floor RaghavendraBuilding N.S Road,  Near Shanthala Talkies, Chamarajamohalla, Mysuru-24
0821-2420374

100

40

Hosa Agharahara

Hosa Agharahara

Sri Pattadamma Susthira Savayava Krushikara Mahasangha

Mahatma Gandhi Trust (R) #138/1First Floor RaghavendraBuilding N.S Road,  Near Shanthala Talkies, Chamarajamohalla, Mysuru-24
0821-2420374

100

83

Mirle

Narachanahalli
 

Sri Siddivinayaka Susthira Savayava Krushikara Mahasangha

Mahatma Gandhi Trust (R) #138/1First Floor RaghavendraBuilding N.S Road,  Near Shanthala Talkies, Chamarajamohalla, Mysuru-24
0821-2420374

100

60

Belegere

Gonihalli

Sri Adhishakthi Marammathaye Savayava Krushikara Sangha

Myrada Cauvery #208, Manandavadi Road Srirampura, Mysuru-570008
mykapsmys07gmail.com
0821-2597567

241

142

Chikkayanahalli

Kemballu

Sri basavesahvara Savayava Krushikara Sangha

Myrada Cauvery #208, Manandavadi Road Srirampura, Mysuru-570008
mykapsmys07gmail.com
0821-2597567

156

160

Hullahalli

Hadanuru, Vadayanapura

Sri Bhuthaye Savayava Krushikara Sangha

Myrada Cauvery #208, Manandavadi Road Srirampura, Mysuru-570008
mykapsmys07gmail.com
0821-2597567

130

117

Ravanduru

Hittehebbagilu

Sri Janardhana swamye Savayava Krushikara Balagha , Hittehebbagilu

Sahaja Samrudha , # 7 , 7th  Main Road , 2nd Cross Road , Sulthanpalya, Bengaluru

100.4

60

Bettadapura

Meluru

Doddamathaye Savayava Krushikara Balagha, Meluru

Sahaja Samrudha , # 7 , 7th  Main Road , 2nd Cross Road , Sulthanpalya, Bengaluru

100.4

63

Haranahalli

Kanagalu

Kanagalu, Savayava Krushikara Balagha

Sahaja Samrudha , # 7 , 7th  Main Road , 2nd Cross Road , Sulthanpalya, Bengaluru

121.68

70

Kasaba

Ranghasandra

Chethana Savayava Krushikara Sangha, Ranghasandr

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

135

Bannuru

Nanjapura

Sri Annadtata Savayava Krushikara Sangha, Nanjapura

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

95

Talakadu

Cahndahalli

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha, Cahndahalli

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

85

Mugguru

Sujaluru

Sri Murudheshavara Savayava Krushikara Sangha, Sujaluru

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

120

Kasaba

Hosakere

Sri Mahadeshavara Gudibana Savayava Krushikara Sangha, Hosakere

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

107

Sampanji

Maade

Sri Maade Mahaeshavara Savayava Krushikara Sangha

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

107

Napokklu

Nariyanada

Sri Avani Savayava Krushikara Sangha, Nariyanada

Mytri Graminaabhirudhi Samasthe, #100 Cross Road, Vidya nagar , Mandya

100

95

Shuntikoppa

Eruuli Valamudi

Bhagavathi Savayava Krushikara Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

210

51

Kasaba
 

Hangal shettihalli

Puspagiri Savayava Krushikara Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

102

64

Kusahalnagara

Hulusi

Kamadhenu Savayava Krushikara Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

125

75

Shanthihhli

Doddatholuru

Kumaradhare Savayava Krushikara Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

180

93

Kodlipete

Muddaravalli

Cauverymathae Savayava Krushikara Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

150

87

Ponnampete

Kiraguru

Sri Mahadevara Savayava Krushikara Balagaha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

100

34

Hudikere

Highsidluru

Sri Nisaghara Savayava Krushikara Balagaha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

100

28

Balaele

Nalluru

Sri Kallugudleshwara Savayava Krushikara Balagaha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

100

82

Ammathi

K.byegudu

Sri Anugraha  Savayava Krushikara Balagaha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

100

40

Srimangala

Westnemalye

Sri Durghamatha Savayava Krushikara Balagaha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Chikkamagaluru, boomi.k@gmail.com
08276-234030

 

34

Bannavara

Byragondanahalli

Vishwa krushi Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

100

78

Javaghal

Thimmanahalli

Sri Basaveshavara
Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

100

81

Gandasi

Belanahalli

Sri Anjaneyaswamye Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

100

80

Kannakatte(D.M. Kurke )

P. Hosahalli

Sri Khamadhenu
Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

100

107

Kasaba

Shettigere

Prakruthi Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

102.51

96

Madihalli

Ranganakoppalu

Pragathi Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

101.24

72

Arrehalli

Kandavara

Punyabhumi Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

102.01

65

Beekoodu

Danyanahalli/ Yedehalli

Sri Bairaveshvara Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society (Samagra Krushi AND Graminabirudhi Samasthe) #159, Banasiri Nilaya , 3RD Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru-577102, Phone-08262-220075, 9164924609, 9242871844
Email: info@janaspandana.org, jsdsngo22@gmail.com

100

68

Nugeehalli

Huvenahalli

Sri Maruthi Savayava Krushikara  Balagha

Bird-K, Tipaturu Phone: 08134-250658,250659
birdktpr@gmail.com
 

112.25

68

Baguru

Govinakere

Sri Anjaneya Savayava Krushikara  Balagha

Bird-K, Tipaturu Phone: 08134-250658,250659
birdktpr@gmail.com
 

189.2

110

Kasaba

Malavanaghatta

Sri Anjaneya Savayava Krushikara  Balagha

Bird-K, Tipaturu Phone: 08134-250658,250659
birdktpr@gmail.com
 

105.05

103

Dandiganahalli

Aladahalli, Yeliuru, Koppalu

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara  Balagha

Bird-K, Tipaturu Phone: 08134-250658,250659
birdktpr@gmail.com
 

100.48

66

Hirisave

Bukka

Sri Ranghanatha Savayava Krushikara  Balagha

Bird-K, Tipaturu Phone: 08134-250658,250659
birdktpr@gmail.com
 

110.14

123

Kattaya

Ankanahalli

Jaivika Krushikara Sangha, Ankanahalli

Biodiversity Conservation And Research Trust(B.C.R.T), Dhanvanthari Nilaya, Incomw Tax Office , Vijayanagara, 2nd Stage , Hassan -573201, 9343431886
bcrthasssan@gmail.com

100

78

Salagame

Sanenahalli

Savayava Krushikara Sangha , Sanenahalli

Biodiversity Conservation And Research Trust(B.C.R.T), Dhanvanthari Nilaya, Incomw Tax Office , Vijayanagara, 2nd Stage , Hassan -573201, 9343431886
bcrthasssan@gmail.com

100

97

Shanthigrama

Karekare

Jaivika Krushikara Sangha, Karekare

Biodiversity Conservation And Research Trust(B.C.R.T), Dhanvanthari Nilaya, Incomw Tax Office , Vijayanagara, 2nd Stage , Hassan -573201, 9343431886
bcrthasssan@gmail.com

100

113

Hallekotte

Hallekotte

Hasiru Savayava Krushikara Sangha

Vasundharae Jaivika Krushikara Seva Samasthe, Unnenahalli, Bechenahalli (p)  Hollenarasipura(Tq)
Mob:9449462397
vjk2006org@gmail.com

100

115

Hallimysuru

Beetagowdanahalli

Bhoomithaye Savayava Krushikara Sangha

Vasundharae Jaivika Krushikara Seva Samasthe, Unnenahalli, Bechenahalli (p)  Hollenarasipura(Tq)
Mob:9449462397
vjk2006org@gmail.com

100

82

Belagodu

Shidagalale

Annadhata Savayava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

100

91

Hanabaalu

Dabeegadee

Pushpagiri Savayava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

100

88

Hetturu

Beelthalu

Hasirusiri Savayava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

100

80

Yesaluru

Chikkanduru

Negillayogi Savayava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

100

115

Lakya

Kurubarahalli

Kalparuksah savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

192

176

Amballe

Giddanahalli

Kankashree savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

102

118

Vasthare

Thodavahalli

Chandana savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

103

119

Alduru

Doddamagaravahalli

Matruboomi savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

102

84

Avathi

Baiguru

Sahagasiri savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

122

90

Jaaghara

Suguduvani

Samrudhi savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

198

119

Kahandya

Devadhana

Sanghama savyava Krushi Sangha

Bhoomi Susthira Abhirudhi Samasthe, Old Vartha Bhavana, Bhasavanahalli, Chikkamagaluru-577101, Phone: 08262 234030
bhoomi.k@gmail.com

140

174

Kasaba

Chillanahalli

Sri Maruthi Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

103

51

Biruru

Doggehalli

Vikasana Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

104

103

Hirenalluru

Melenahalli

Prakruthi Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

101

112

Panchanahalli

Narayanapura

Samrudhi Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

101

97

Yaghati

Donnekoranahalli

Durghambba Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

101

89

Chowlahiriyuru

Ranghapura

Nisargha Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

109

76

Singhatagere

Mathihalli

Raithamitra Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Development Society #159, Banasiri nilaya, 3rd  Stage , Housing Board , Jyothinagara (p), Chikkamagaluru
08262-220075
9164924609, 9242871844

100

101

Kasaba

Haranduru

Malenadu Savayava Krushikara Balagha

Sahara,# 1579/2, Ayyapaswamye Temple, Old  road, M..C.C Block , Davanagere
Mob:9945425506

100

97

Jayapura

Dayamballi

Lakshmi venkataramana, Savayava, Krushikara Balagha

Sahara,# 1579/2, Ayyapaswamye Temple, Old  road, M..C.C Block , Davanagere
Mob:9945425506

100

92

Bnaakale

G.agrahara

Spandana Savayava Krushikara Balagha

Shrama Graminaabhirudhi Samasthe, Gubbihalli tandya, Bannur (p), Sakarayapattana, Kaduru, (tq) Chikkamagaluru (D) Phone: 9535607391, 08267-244123

252

93

Javalee

Beetagere
 

Bairaveahvara Savayava Krushikara Balagha

Shrama Graminaabhirudhi Samasthe, Gubbihalli tandya, Bannur (p), Sakarayapattana, Kaduru, (tq) Chikkamagaluru (D) Phone: 9535607391, 08267-244123

252

93

Kalasa

Meguru

Amrutheshvara Savayava Krushikara Balagha

Shrama Graminaabhirudhi Samasthe, Gubbihalli tandya, Bannur (p), Sakarayapattana, Kaduru, (tq) Chikkamagaluru (D) Phone: 9535607391, 08267-244123

277

150

Gonibeedu

Marasanige

Prakruthi Savayava Krushikara Balagha

Shrama Graminaabhirudhi Samasthe, Gubbihalli tandya, Bannur (p), Sakarayapattana, Kaduru, (tq) Chikkamagaluru (D) Phone: 9535607391, 08267-244123

225

110

Balehonnuru

Gubbiga

Sri Boomikka Savayava Krushi Abhirudhi Samithi, Gubbiga, Ballehonuru

Vikasana (Social and Educational Trust (R),P.B. no 23, Gallihalli, Cross, Tarekere-577228, Chikkamagaluru(d), Phone: 08261-222500, 222570
vikasanango@gmail.com
 

250

97

Kasaba

Chiikkathuru

Sri Chanakeshava Savayava Krushi Abhirudhi Samithi , Chiikkathuru/ Yelegere , Tarekere , Kasaba

Sahara,# 1579/2, Ayyapaswamye Temple, Old  road, M..C.C Block , Davanagere
Mob:9945425506

250

69

Lakkavalli

Kesaraukoppa

Sri Basaveshvara Savayava Krushi Abhirudhi Samithi, Kesaraukoppa

Sahara,# 1579/2, Ayyapaswamye Temple, Old  road, M..C.C Block , Davanagere
Mob:9945425506

250

80

Amruthapura

K. Golarahalli

Sri Chowdeshvare Savayava Krushi Abirudhi Samithi, K.Gollarahalli, Amruthapura(Hobli)

Vikasana (Social and Educational Trust (R),P.B. no 23, Gallihalli, Cross, Tarekere-577228, Chikkamagaluru(d), Phone: 08261-222500, 222570
vikasanango@gmail.com
 

250

89

Ajjamapura

Mugulli

Sri Anjaneyaswamye Savayava Krushi Abhirudhi Samithi, Mugulli, Ajammapura

Vikasana (Social and Educational Trust (R),P.B. no 23, Gallihalli, Cross, Tarekere-577228, Chikkamagaluru(d), Phone: 08261-222500, 222570
vikasanango@gmail.com
 

250

114

Shivani

Anuvanahalli

Sri Sahabalve Savayava Krushi Abhirudhi Samithi, Anuvanahalli, Shivani

Vikasana (Social and Educational Trust (R),P.B. no 23, Gallihalli, Cross, Tarekere-577228, Chikkamagaluru(d), Phone: 08261-222500, 222570
vikasanango@gmail.com
 

 

250

139

Belthangadi

Nada

Janaspandana Society Development, Chikkamagaluru
nfo@janaspandana.org; jsdsngo22@gmail.com
9845585403

Raithabhandhu Savayava Krushikara Samithi

101

97

Vennuru

Kuthuluru

Hasirina siri Savayava Krushikara Samithi

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

101

106

Bantavala

Rahe

Samrudhi Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

98

Vitla

Veerakambha

Nisargha Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

99

Mangaluru

Bolliyaru

Kamadhenu Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

90

Suratkal

Chelaru, Surrunge

Subhiksha Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

78

Gurupura

Kelavuru, Keleanjaru

Pinghara Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

90

Mudabidre

Beluvahe, Padumarnadu

Kalpataru Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

64

Uppinaangadi

Hirebadadi

Nethravathi Savayava Krushi Samithi

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

100

102

Kadaba

Alankaru

Kumaradhara Savayava Krushikara Sangha

Rural Development Organisation, Doddaballapura, Bengaluru Rural
rdodbpura@yahoo.co.in
9845585403

101

85

Panjha

Muryalla

Nisargha Savayava Krushi Samithi

Janaspandana Society Development, Chikkamagaluru
nfo@janaspandana.org; jsdsngo22@gmail.com
9845585403

101

91

Kota

Kaaduuru

Sri Kaaduuru Savayava Samithi

Scode Vese  Trust (R) Savi Nilaya Building , Main Road, Marati Koppa , Sirasi
scodwes@rediffmail.com
08384-236398

114

93

Kappu

Kattagere

Sri  Kattagere Savayava Samithi

Scode Vese  Trust (R) Savi Nilaya Building , Main Road, Marati Koppa , Sirasi
scodwes@rediffmail.com
08384-236398

104

137

Ajaekarau

Bellanje

Sasya Samrudhi  Savayava Bhagya Samithi , Bellanje

Sahyadhri Horticulture Output Development Society , Nitturu Hosanagara (Tq)
sahyadri117@gmail.com
08185254740

118

93

Kundapura

Japthi

Sasya Samrudhi  Savayava Bhagya Samithi , Japthi

Sahyadhri Horticulture Output Development Society , Nitturu Hosanagara (Tq)
sahyadri117@gmail.com
08185254740

104

63

Bainduru

Beeguru

Prakruthi Savayava Bhagya Samithi

 

102

60

Aminabhavi

Kabeenuru

Sri Gurumadaivaleshavar Savayava Raitha Samuha, Kabeenuru

Sadhana Centre Yallapura # 294,Klammanagara, Yallapura
orgsadhana@gmail.com
9448818062
 

300

150

Dharawada

Kaneve Honnapura

Sri Basaveshvara Savayava Raitha Samuha, Kaneve Honnapura

 

150

150

Alanavara

Honnapura

Sanjeevene Savayava Raitha Samuha, Honnapura

 

300

150

Kasaba

Gamanaghatti

Sri Kariyamma devi Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Society Development, Chikkamagaluru
nfo@janaspandana.org; jsdsngo22@gmail.com
9845585403

119.2

85

Shiragupii

Halyala

Sri Renukadevi Savayava Krushikara Samithi

 

108

100

Thabakada Honnihalli

Beruvahalli

Janmabhoomi Savayava  Krushikara Samithi

Janaspandana Society Development, Chikkamagaluru
nfo@janaspandana.org; jsdsngo22@gmail.com
9845585403

111.2

100

Kasaba

Madkihonnihalli

Bhoomiputhra Savayava  Krushikara Samithi

 

111

67

Annegere

Sasivehalli

Sri Saibaba Savayava Krushi Belegarara Sangha

Paramananda Rural Development Society , Hartanal, Tq: Sindagi, Sadhana Centre Yallapura,
Mahadeva.prds@rediffmail.com
96632191680
 

100

50

Kasaba

Hanumanahalli

Sanjeeveni Savayava Krushikara
Sangha

Sahaja Samrudha , # 7 , 7th  Main Road , 2nd Cross Road , Sulthanpalya, Bengaluru-32
sahajaindia@gmail.com
08023655302

100

45

Bettagere

Shmgotti

Sahaja Savayava Krushikara Balagha, Shmgotti

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka, Phone: 9481735184
gveeranna94@gmail.com

100

80

Dambala

Keluru

Siri Samrudhi Savayava Krushikara  Samithi Keluru

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka, Phone: 9481735184
gveeranna94@gmail.com

100

86

Konnuru

Kalapura

Basaveshvara Savayava Krushikara  Sangha, Kalapura

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka, Phone: 9481735184
gveeranna94@gmail.com

100

86

Rona

Kothabolla

Sri Adavisideshvaraswamye Savayava Krushikara  Sangha, Kothabolla

Priyadarshini Selfemployement Training & Rural Help Centre 2nd Cross , Shivapete, Roona priyadarshinisetcngo@yahoo.com  9986175717

100

69

Holealuru

B. S. Bellere

Sri Sukamuneshwara Savayava Krushikara  Sangha

Priyadarshini Selfemployement Training & Rural Help Centre 2nd Cross , Shivapete, Roona priyadarshinisetcngo@yahoo.com  9986175717

100

58

Shirahatti

Suganahalli

Sri Bhoothye Savayava Raithara Sangha , Suganahalli

Kissan Bharathi  Trust Kudalasanghama Talkies , kustagi Road, Sindanuru, Raichuru(D)
Kbt.snd@gmail.com
9886990447

100

68

Kasaba

Sanguru

Sri Kumaraeshvara Savayava Samithi, Sanguru

Scodawese Trust(R), Market Road, Mob:9900909314

105

170

Gutalla

Thimapura

Sri Berreshvara Savayava Samithi, Thimapura

Scodawese Trust(R), Market Road, Mob:9900909314

118

94

Kasaba

Ramagondanahalli, laksmiajekoppa, bannihatti

Deshi Krushikara Balagha

Sahaja Samrudha , # 7 , 7th  Main Road , 2nd Cross Road , Sulthanpalya, Bengaluru-32
sahajaindia@gmail.com
08023655302

118

51

Hanagal

Chikkere Hosahalli

Sri Kumaraeshvara Savayava Belegarra Sangha, Chikkere Hosahalli

Sri Parmananda Rural Development Board, Haranala Sindagi Taq, Bijapura(D), 9880247148
mahadev.prds@rediffmail.com

100

55

Bamanahalli

Maranabeeda

Sri Mahantheshavara Savayava Krushi Belegarra Sangha

Sri Parmananda Rural Development Board, Haranala Sindagi Taq, Bijapura(D), 9880247148
mahadev.prds@rediffmail.com

100

51

Rateehalli

Chaparadahalli

Sri Arunodaya Savayava Krushikara Balagaha , Chaparadahalli

Arunodaya Social And Educational Development Board , Kasba Hobali , Hirekeruru
Mob  9964229965

102

133

Hamsabhavi

Sutukotte

Sri Arunodaya Savayava Krushikara Balagaha, Sutukotte

Arunodaya Social And Educational Development Board , Kasba Hobali , Hirekeruru
Mob  9964229965

101

146

Madeere

Yennehossahalli

Sri Anjayaneya  Savayava Krushikara Sangha , Yennehossahalli

Navodaya educational And Environmental Development Building , Sangham Talkies, Ranibeenur
Phone:08373-260111

100

70

Savanuru

Savurau

Sri Anjaneya Savayava Krushikara  Bhagya Yojanae Sangha,

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka, Phone: 9481735184
gveeranna94@gmail.com

109

86

Kasaba

Mugulli

Sri Negelayogi Savayava Krushikara  Sangha

Vahini Development Board , Mamale Desai Highschool, Shingave-581205,
manjubaduku@gmail.com
9480330652

100

110

Dundashi

Shamadabi

 

Sri Chithanya Savayava Krushikara  Sangha , Shamadabi

100

66

Basagodu

Adigonna

Savayava Krushikara Koota, Adigonna

Hindulida Gudagadu Janara Vikasa Samasthe, Ankola, North Canara
08388-253045, 9481051635

123

110

Belekere

Sakalabenaa

Savayava Krushikara Koota, Sakalabenaa

Hindulida Gudagadu Janara Vikasa Samasthe, Ankola, North Canara
08388-253045, 9481051635

302

465

Balale

Hilluru

Savayava Krushikara Koota, Hilluru

Hindulida Gudagadu Janara Vikasa Samasthe, Ankola, North Canara
08388-253045, 9481051635

247

325

Suseegadee

Konnaru, Hadluru, Bellurumane

Sri Mahaganapathi Savayava Stahala Samithi

Sahyadhri Horticulture Output Development Society , Nitturu Hosanagara (Tq)
sahyadri117@gmail.com
08185254740

100

116

Haliyala

Muttahlamuri

Sri Jai Hanuman Savyava Krushikara Samithi , Muttahlamuri

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka Khamadhenu, Post Box No: 3, Sharadha Nagara , Tipaturu, Tumakuru(D)
08134-250659, 09900097643

102

108

Sambrani

Thipannagere

Sri Gramadevi Savayava Krushikara Samithi, Thipannagere

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka Khamadhenu, Post Box No: 3, Sharadha Nagara , Tipaturu, Tumakuru(D)
08134-250659, 09900097643

100

80

Murkavada

Banasagere

Laksmidevi Savayava Krushikara Samithi

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka Khamadhenu, Post Box No: 3, Sharadha Nagara , Tipaturu, Tumakuru(D)
08134-250659, 09900097643

112

66

Manki

Hosapattana

Durgaparameshvara Savayava Krushikara Samithi Hosapattana

Sneha Kunja Trust , Kasragoda (Tq), Hoonavara, North Canara(D),
snehakunj@gmail.com
08387-230332, 9448526463

146

206

Hadenaballa

Sinduru, Mar nakulli, Barnakere

Sri Kodandeshvara Savayava Krushikara Sangha

Sneha Kunja Trust , Kasragoda (Tq), Hoonavara, North Canara(D),
snehakunj@gmail.com
08387-230332, 9448526463

102

113

Badaa

Thoduru

Govinda Deva Savayava Krushikara Sangha

Sneha Kunja Trust , Kasaragodu (Tq), Honnavara, North Canara(D),
snehakunj@gmail.com
08387-230332, 9448526463

121

505

Chithakula

What , Gopishitta

Devathemayae Savayava Krushikara Sangha

Sneha Kunja Trust , Kasaragodu (Tq), Honnavara, North Canara(D),
snehakunj@gmail.com
08387-230332, 9448526463

103

196

Gadisai

Karavathi, Kadeve

Mahasathi Savayava Krushikara Sangha

Sneha Kunja Trust , Kasaragodu (Tq), Honnavara, North Canara(D),
snehakunj@gmail.com
08387-230332, 9448526463

108

125

Kumata

Bagoona/ Hosaheravatta

Sri Shanthikka Savayava Krushikara Sangha, Bagoona, Hosaheravatta

Malenadau Savayava Krushi Parivara (R), Sirasi
08389-23001, 8277005555

100

142

Kunjahalli

Bangane/ Morsee

Sri Narasimha Savayava Krushikara Sangha, Bangane/ Morsee

Malenadau Savayava Krushi Parivara (R), Sirasi
08389-23001, 8277005555

100

106

Gokarna

Hoskere, Kadive

Sri Kodibeera Savayava Krushikara Sangha, Kadive

Malenadau Savayava Krushi Parivara (R), Sirasi
08389-23001, 8277005555

100

106

Mundagoda

Hirehalli

Sri Basavanna Savayava Krushikara Samithi

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka Khamadhenu, Post Box No: 3, Sharadha Nagara , Tipaturu, Tumakuru(D)
08134-250659, 09900097643

112

95

Kodakanna

Halumanee, Kudakeshi, Tarakamba
 

Sri Lakshminarayana Savayava Samithi, Kodakanna

Scode wese Trust , Sahyadri  Samudhaya Development And Women  Empowerement Trust, Marathikoppa, Sirasi North Canara (D)
08384-236398

100

172

Herueru

Annlebailu

Sri Mahaganapathi Savayava Samithi Kibbali, Heganuru, Umbalamane Heruru

Scode wese Trust , Sahyadri  Samudhaya Development And Women  Empowerement Trust, Marathikoppa, Sirasi North Canara (D)
08384-236398

100

114

Banvasi

Jagalpete

Suryanarayana Savayava Bhagya  Yojana Samithi

Kadamba Marketing Sauhardha Sahakari , Sirasi, 08384-233163, 9242185319

101

136

Hulekalu

Sindholli

Punyabhoomi Savayava Bhagya Kodakanna

Kadamba Marketing Sauhardha Sahakari , Sirasi, 08384-233163, 9242185319

107

142

Janmana

Yallapura

Veerabhadreshvara Savayava Bhagya Kodakanna

Kadamba Marketing Sauhardha Sahakari , Sirasi, 08384-233163, 9242185319

106

137

Joeda

Jagalpete

Sanjeevini Savayava Raithara Samuha

Sadhana Centre Ylapura Post Box#294, Kalamananagara yallapura,  08149-262703, 9448818062

128

295

Anamoda

Sindhooli

Ramalingeshvara  Savayava Krushikara Raithara Samuha

Sadhana Centre Ylapura Post Box#294, Kalamananagara yallapura,  08149-262703, 9448818062

104

106

Yallapura

Hithlakaregadhi

Vasundhara Savayava Bhagya Yojana samithi

Kadamba Marketing Sauhardha Sahakari , Sirasi, 08384-233163, 9242185319

100

78

Belagavi

Damanee

Bramhalingeswara Savayava Krushikara Sangha

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com
 

100

81

Kakathi

Devagere

Jomallilingesavara Savayava Krushikara Sangha, Devagere

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com
 

100

111

Uchagava

Ambevade

Galagesavara Savayava  Krushikara Sangha Ambevadee

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com
 

100

113

Athani

Chikkati-Sakoonekatte

Basavesvara Savayava Krushikara Sangha, Chikkate

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com

100

106

Ananthpura

Parthanahalli

Annadhata Savayava Krushikara Sangha, Parthanahalli

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com

100

112

Telasangha

Kattagere

Lakshmi Savayava Krushikara Sangha, Kattagere

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R),  Post-Hipparagi-587311, Jamakhandi(tq)
Bagalakotte(D)
prakruhiip@yahoo.co.in
pskshipparagi@gmail.com

100

114

Kitturu

Honiidibba

Sri Durghadevi Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action(ICRA), #22, Michelpalya,  Newthiipasandra, Bengaluru-560075
palavd@gmail.com
icrakarnataka@gmail.com
 

108

91

Nesarage

Jakanayakanahalli

Sri Basavesvara Savayava Krushikara Sangha

Institute For Cultural Research And Action(ICRA), #22, Michelpalya,  Newthiipasandra, Bengaluru-560075
palavd@gmail.com
icrakarnataka@gmail.com
 

101

67

Chikodii

Hirekoddi

Raitha Mitra Savayava Krushikara Sangha

Organic Farmers Club, Manjari , V.P.C#282/2, Manjarai-591213, Tq-Chikodi, Belagavi (D)
ofcmanjari@yahoo.com

101

97

Sadalagha

Bedkihalla

Organic Farmers Club , Bedkihalla

Organic Farmers Club, Manjari , V.P.C#282/2, Manjarai-591213, Tq-Chikodi, Belagavi (D)
ofcmanjari@yahoo.com

103

95

Nagaramunooli

Mugulli

Sri Basavesavara Savayava Krushi Sangha, Mugulli

Organic Farmers Club, Manjari , V.P.C#282/2, Manjarai-591213, Tq-Chikodi, Belagavi (D)
ofcmanjari@yahoo.com

104

91

Arabhavi

Gunjanahatti

Sri Bhagiratha Savayava Krushikara Sangha

Baif Rural Development Trust(R),  Karnataka Khamadhenu, Post Box No: 3, Sharadha Nagara , Tipaturu, Tumakuru (D)
08134-250659, 09900097643

107

68

Hukkere

Bellavi

Sri Ghanamatta Shivayogigala Savayava Krushikara  Sangha, Bellavi

Socil Action For Health Awarness And Rural Advancement (Sahara), 1579/2, Old R.T.O Office, M.C.C.B. Block Davanagere-4
ofcbelgaum@gmail.com
siddappa84312gmail.com
 

104

100

Yamakanamaradi

Naganuru

Sri Kalbairavesavara Savayava Krushikara Sangha, Naganuru

Socil Action For Health Awarness And Rural Advancement (Sahara), 1579/2, Old R.T.O Office, M.C.C.B. Block Davanagere-4
ofcbelgaum@gmail.com
siddappa84312gmail.com
 

103

96

Khanapura

Mugullihala

Sri Basavesavara Savayava Krushikara Sangha

Socil Action For Health Awarness And Rural Advancement (Sahara), 1579/2, Old R.T.O Office, M.C.C.B. Block Davanagere-4
ofcbelgaum@gmail.com
siddappa84312gmail.com
 

105

117

Gunjii

Shedehalli

Sri Kaleshavara Savayava Krushikara Sangha

Socil Action For Health Awarness And Rural Advancement (Sahara), 1579/2, Old R.T.O Office, M.C.C.B. Block Davanagere-4
ofcbelgaum@gmail.com
siddappa84312gmail.com
 

102

87

Jambooti

Allole-Kanasolli

Sri Masvidevi Savayava Krushikara Sangha

Socil Action For Health Awarness And Rural Advancement (Sahara), 1579/2, Old R.T.O Office, M.C.C.B. Block Davanagere-4
ofcbelgaum@gmail.com
siddappa84312gmail.com
 

102

93

Rayabhaga

Nandikurali

Sri Laksmidevi Savayava Krushi Sangha, Nandikurali

Organic Farmers Club, Manjari , V.P.C#282/2, Manjarai-591213, Tq-Chikodi, Belagavi (D)
ofcmanjari@yahoo.com

103

72

K. Chandaragi

Chiipalakatti

Rathanagarbha Savayava Krushikara Sangha

Outreach Association Of ValentereesFor Rural Development #205, 1st  Floor Layout, 2nd Block, 80 feet Cross Road, HBR Layout, Bengaluru-560043
outreachbgk@yahoo.co.in

100

73

Mudukavi

Karadigudda

Sri Sidesavara Savayava Krushikara Sangha

Outreach Association Of ValentereesFor Rural Development #205, 1st  Floor Layout, 2nd Block, 80 feet Cross Road, HBR Layout, Bengaluru-560043
outreachbgk@yahoo.co.in

100

86

Surabana

Kalahalla

Samartha Savayava Krushikara Sangha

Outreach Association Of ValentereesFor Rural Development #205, 1st  Floor Layout, 2nd Block, 80 feet Cross Road, HBR Layout, Bengaluru-560043
outreachbgk@yahoo.co.in

100

93

Savadthati

Bettasura

Sri Bhoomishakthi Savayava Krushikara Sangha

Spread (Sahabagithva Rural And Environmental Development Trust(R), 12-4-14, Sudeepa Chits, Back, Ghanja Circle, Raichur-584102, outreachbgk@yahoo.co.in

112

76

Munnavalli

Hulikatti

Sri Kadasideshavrav Savayava Krushikara Sangha

Spread (Sahabagithva Rural And Environmental Development Trust(R), 12-4-14, Sudeepa Chits, Back, Ghanja Circle, Raichur-584102, outreachbgk@yahoo.co.in

110

64

Muragodda

Rudrapura

Sri Annadhata Savayava Krushikara Sangha

Spread (Sahabagithva Rural And Environmental Development Trust(R), 12-4-14, Sudeepa Chits, Back, Ghanja Circle, Raichur-584102, outreachbgk@yahoo.co.in

106

51

Vijayapura

Hegadehalla

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha, Hegadehalla

Vishala Gramina Female Child Development Organization, Samasthe Plot #374 Venkatesha Nagara, Lakshmigudi Backside, Vijapura
vishala.ngogmail.com
08532-278027, 9448381560
 

100

79

Thikotta

Lohagava

Sri Sa Virakthananda Savayava Krushikara Sangha

Vishala Gramina Female Child Development Organization, Samasthe Plot #374 Venkatesha Nagara, Lakshmigudi Backside, Vijapura
vishala.ngogmail.com
08532-278027, 9448381560
 

100

61

Babaleshvara

Halagani

Sri Halaganesha Savayava Krushikara Sangha, Halagani

Vishala Gramina Female Child Development Organization, Samasthe Plot #374 Venkatesha Nagara, Lakshmigudi Backside, Vijapura
vishala.ngogmail.com
08532-278027, 9448381560
 

100

64

Mamadapura

Bellube

Sri Mallemaleshwara, Savayava Krushikara Sangha, Bellube

Vishala Gramina Female Child Development Organization, Samasthe Plot #374 Venkatesha Nagara, Lakshmigudi Backside, Vijapura
vishala.ngogmail.com
08532-278027, 9448381560
 

100

57

Basvana Bagevadi

Muthagi

Negelayogi Raitha Shakthi Sangha

Revvanasideshvara Educational Social Activites Seva Sangha

100

50

Kolar

Golasangi

Bhuchetahna Raitha Sangha

Revvanasideshvara Educational Social Activites Seva Sangha

100

56

Indi

Hiremasali

Hiremasali Savayava Krushi Growers Sangha

Vijapura District Savayava Krushi Growers Sangha

100

53

Chadachana

Hlasangi

Hlasangi Savayava Krushi Growers Sangha

Vijapura District Savayava Krushi Growers Sangha

100

53

Dhavalagi

Gudihalla

Sri Kantibasaveahvara Savayava Raitha Sangha

Vishwachethana Social Help Trust(R)

100

53

Nalathavadi

Saruru

Sri Revannasideshavara Savayavaa Raitha Sangha

Vishwachethana Social Help Trust(R)

100

56

Tallikotte

Balaganuru

Sri Neelagangaambika Savayava Raitha Sangha

Vishwachethana Social Help Trust(R)

100

59

Devarahipparagi

Kadalevali And Devarahipparagi

Devarahipparagi Savayava  Krushi Growers Sangha

Sri Parmananda Rural development Borad Haranalla

100

58

Alamelu

Hanchinal

Hanchinal Savayava  Krushi Growers Sangha

Sri Parmananda Rural development Borad Haranalla

100

52

Bagalakote

Shiruru

Sri sidhalingeshvara Savayava Krushikara Sangha, Shiruru

Rural Development Foundation, Rudset Building, vidhyagiri ,Bagalakotte 587102, 08354-233973, rdfbvvsb@gmail.com

100

100

Kaldhagi

Sokanadhagi

Sri Lakkava Savayava Bhagya Krushikara Sangha, Sokanadhagi

Rural Development Foundation, Rudset Building, vidhyagiri ,Bagalakotte 587102, 08354-233973, rdfbvvsb@gmail.com

100

100

Badami

Mangalur

Annadhata Savyava Krushikara Sangha, Mangalur

Outreach Association Of Valenteres For Rural Development #205, 1st Stage , 2nd Block 80 Feet Road , HBR Layout , Bengaluru-560043
Ed.outreachindia@gmail.com
08025439934/5/6

104

91

Kulagere

Belavalakoppa

Kalahaleshvara Savayava Sangha Bellavalkoppa

Outreach Association Of Valenteres For Rural Development #205, 1st Stage , 2nd Block 80 Feet Road , HBR Layout , Bengaluru-560043
Ed.outreachindia@gmail.com
08025439934/5/6

102

82

Keruru

Hosakotte

Marutheshavara Savayava Krushikara Sangha Hosakote

Outreach Association Of Valenteres For Rural Development #205, 1st Stage , 2nd Block 80 Feet Road , HBR Layout , Bengaluru-560043
Ed.outreachindia@gmail.com
08025439934/5/6

101.2

64

Belagi

Tegli

Somalingesavara Savayava Krushikara Balagha

Future Green Samasthe M-91, Sector61, Navanagara, Bagalakotte 587103
Futuregreens.orggmail.com
9480077891

101.2

64

Karadi

Adihalla

Sri veerabhadrasevara Savayava Krushikara Sangha Adihalla

Vishwakrushi Rural Development Board, S.G. Maregundi, Vivekananda Ngara, Bagalakotte 587101
vishwangobgk@rediffmail.com
9900264952

100.01

55

Elakal

Chatnihalla

Sri Beeralingesavara Savayava Krushikara Sangha Chatnihalla

Vishwakrushi Rural Development Board, S.G. Maregundi, Vivekananda Ngara, Bagalakotte 587101
vishwangobgk@rediffmail.com
9900264952

100

42

Hunagunda

Nandanuru

Sri Ramalinegeshavara Savayava Krushikara Sangha

Vishwakrushi Rural Development Board, S.G. Maregundi, Vivekananda Ngara, Bagalakotte 587101
vishwangobgk@rediffmail.com
9900264952

100

56

Jamkhandi

Linganuru

Sri Shivaputra Avadutta Savayava Krushikara Sangha, Linganuru

Prakruthi Savayava Krushikara Samasthe , Hipparagi-587311,
Jamkhandi(Tq)  Bagalakote(D)
prakruthip@yahoo.co.in
9980244740

100

94

Savlaggi

Tungala

Sri Mallikarjuna Savyava Krushikara Sangha, Tungala

Prakruthi Savayava Krushikara Samasthe , Hipparagi-587311,
Jamkhandi(Tq)  Bagalakote(D)
prakruthip@yahoo.co.in
9980244740

100.8

103

Lokapura

Halaki-N ingapura

Pandurangha Vitala Savayava Krushikara Sangha, Halaki-Ningapura

Netaji Integrated Rural Development Board, Mudalagi-591312
netajiird@gmail.com
9480015328

100

104

Devadurga

Vengalapura

Sri Mallikarjuna Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

102

55

Jalahalli

Devaragudda

Sri Mrutheshavara Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

100

45

Gabburu

Honnatagi

Sri Basaveshavara
Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

105

55

Muddagallu

Kadathadala

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

101

96

Maski

Meetekolluru

Sri Mrutheshavara Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

100

95

Guragunta

Paidoddi

Sri Mudiganashavara Savayava Krushikara Sangha

Sajala Samagra Krushi Adhyana @ rural Development Board(R), Shiva Sadana ,  Near Mother Water Tank, Guragunta Road, Lingasuru, 9845919016

100

72

Pamanakollur

Yaksalapura

Sri Hanumantheshvara Savayava Krushikara Sangha

Baif Rural Development Board , Karnataka Head Office Tipaturu District Office , Lingasuguru

113

60

Halapura

Jinnapura

Sri Durghadevi Savayava Krushikara Sangha

Baif Rural Development Board , Karnataka Head Office Tipaturu District Office , Lingasuguru

102

50

Kavithala

Hanagi

Sri Anjaneya swamye Savayava Krushikara Sangha

Baif Rural Development Board , Karnataka Head Office Tipaturu District Office , Lingasuguru

102

59

Mallatta

Hunasheda

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha

Baif Rural Development Board , Karnataka Head Office Tipaturu District Office , Lingasuguru

102

60

Serevara

Singadadinne

Sri Eshwara Savayava Krushikara Sangha

 

103

64

Kalluru

Bevanuru

Sri Yellanigeshvarappa Savayava Krushikara Sangha

 

103

57

Kasaba

Musturu

Sri Marutheshavara Savayava Krushikara Sangha

 

106

52

Hirekottanakallu

Hirekottanakallu

 
Sri Mahanateshavara Savayava Krushikara Sangha

 

105

71

Raichuru

Bollamalamanadoddi

Sri Thimappa Savayava Krushikara Sangah

Spread Trust, Sudeep Chits Back Ganja Circle Raichur-584102, Raichuru
spred@rediffmail.com

100

68

Kalmala

J.Venkatapura

Sri Mahanandeshavara Savayava Savayava Krushikara Sangha

Spread Trust, Sudeep Chits Back Ganja Circle Raichur-584102, Raichuru
spred@rediffmail.com

100

65

Chandrbanda

Huganahalli And Kalvaldoddi

Sri Veeranjaneya Savayava Krushikara Sangha

Spread Trust, Sudeep Chits Back Ganja Circle Raichur-584102, Raichuru
spred@rediffmail.com

100

72

Yaragera

Midugaladinne

Sri Basavehwara

Spread Trust, Sudeep Chits Back Ganja Circle Raichur-584102, Raichuru
spred@rediffmail.com

100

56

Gillesuguru

Edapanaura

Sri Sanjeevene Savayava Krushikara Sangha

Spread Trust, Sudeep Chits Back Ganja Circle Raichur-584102, Raichuru
spred@rediffmail.com

100

60

Sindhanuru

R.H. Campus

Bhagavathi, Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

53

Kunatage

Yelekudlagi

Nisargha Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

54

Gudaduru

Hasamkalu

Krushirushi Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

45

Balaganuru

Beleganuru

Negelayogi Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

49

Javalagere

Sulthapura

Vinayaka

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

44

Valakadene

Pualdine

Chennabasavanna Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

48

Hedagenanalla

Yadaladoddi

Chennabasavanna Shivayogi Savayava Bhagya Krushikara Sangha

Kissan Bharathi Trust
kbts.snd@gmail.com

100

50

Badrale

Haratenuru

Khamadhenu Savayava Bhagya Krushikara Sanghas

 

100

53

Salagunda

Budhihala

Amrutha Savayava Bhagya Krushikara Sangha

 

100

49

Goreballa

Mavinamadu

Bhoomitaye Savayava Bhagya Krushikara Sangha

 

100

55

Hudda

Bobbarakalu

Bhuvaneshware Savayava Bhagya Krushikara Sangha

 

100

53

Jhalehalla

Venkateshvaracamp

Annapoorneshvare Savayava Bhagya Krushikara Sangha

 

100

40

Turvehalla

Bommanalla

Annadhata Savayava Bhagya Krushikara Sangha

 

100

50

Erakalagada

Kodedhala

Sri Anjaneya Savayava Krushikara Sangha(R), Kodedhala

Social Warriors Organisation For Rural Development SCODE-K, Bhanashankari , Nilaya, Bus Stand Sasavihalli, Harapanahalli Davanagere, 9972977105, swordkngo@gmail.com

100

68

Etanala

Gabburu

Sri Maruthshavara Savayava Krushikara Sangha(R)

Social Warriors Organisation For Rural Development SCODE-K, Bhanashankari , Nilaya, Bus Stand Sasavihalli, Harapanahalli Davanagere, 9972977105, swordkngo@gmail.com

100

64

Allavandi

Morenala

Sri Maliyammadevi Savyava Krushikara Sangha(R)

Social Warriors Organisation For Rural Development SCODE-K, Bhanashankari , Nilaya, Bus Stand Sasavihalli, Harapanahalli Davanagere, 9972977105, swordkngo@gmail.com

100

64

Gangavathi

Mallapura

Sri Swaminathan Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

55

Marali

Gonnala

Sri Anjaneya Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

57

Siddapura

Gunduru

Sri Mallikarjuna Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

50

Karatage

Juratage

Sri Eshwara Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

54

Naveli

Sankanala

Sri Devaammadevi Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

55

Venkatagiri

Vandrala

Sri Basaveshvara Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

54

Hulihyder

Adavibave

Sri Sevalal Savayava Krushikara Sangha

Madharigraminaabhirudhi Samasthe 4234/25, 8th Cross SIddaveerappa Layout, Davanagere
madaringo02@gmail.com

100

101

Tavaragera

Tavaragera

Hasirukranthi Savayava Krushikara Balagha

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R) Hipparagi Jhamakhandi, Bagalakote(D)
prakruthi@yahoo.co.in

100

103

Hanumasagara

Yaragera

Gomatha Savayava Krushikara Balagha, hirebannigolla

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R) Hipparagi Jhamakhandi, Bagalakote(D)
prakruthi@yahoo.co.in

100

118

Hanumala

Neelogal

Raitha Mitra Savayava Krushikara Balagha, Badinala

Prakruthi Savayava Krushikara Trust(R) Hipparagi Jhamakhandi, Bagalakote(D)
prakruthi@yahoo.co.in

100

108

Kukanuru

Gorekoppa

Sri Katti Basavalingeshvara Savayava Krushikara Samithi
Gorlekoppa

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com
 

100

74

Mangaluru

Beadavatti

Siri Samrudhi Savayava Krushikara Samithi, Bendavatti

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com
 

100

84

Hirevankalakunta

Kallabavi

Shramajeeve Savayava Krushikara Samithi Kallabavi

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com
 

100

85

Kolluru

Bailuru

Sri Vinayaka Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society ( Integrated Agriculture and Rural Development Trust (R) 159, Banadhari Nilaya 3rd Stage Chikkamagaluru (D)
info@janaspandana.org,
jsdsngo22@gmail.com 08262-220075, 9164924609, 9242871844
 

100

102

Kurugodu

Yalapura

Sri Veeranjaneya Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society ( Integrated Agriculture and Rural Development Trust (R) 159, Banadhari Nilaya 3rd Stage Chikkamagaluru (D)
info@janaspandana.org,
jsdsngo22@gmail.com 08262-220075, 9164924609, 9242871844
 

100

81

Mokka

G.Nagenahalli

Sri Beeralingeshvara Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society ( Integrated Agriculture and Rural Development Trust (R) 159, Banadhari Nilaya 3rd Stage Chikkamagaluru (D)
info@janaspandana.org,
jsdsngo22@gmail.com 08262-220075, 9164924609, 9242871844
 

100

96

Rupanagudi

Rayapura

Sri Eshwara Savayava Krushikara Samithi

Janaspandana Development Society ( Integrated Agriculture and Rural Development Trust (R) 159, Banadhari Nilaya 3rd Stage Chikkamagaluru (D)
info@janaspandana.org,
jsdsngo22@gmail.com 08262-220075, 9164924609, 9242871844
 

100

89

Hadaghalli

Gujanuru

Sri Ramalingeshvara Savayava Krushikara Sangha

Jhana Sampada Trust, Sri Gavisidesavara Matadha Building Hampasagara Road, Huvina Hadagali-583219
org.jsthdlgmail.com

100

65

Ittagi

Hugaluru

Sri Ramalingeshvara Savayava Krushikara Sangha

Jhana Sampada Trust, Sri Gavisidesavara Matadha Building Hampasagara Road, Huvina Hadagali-583219
org.jsthdlgmail.com

100

65

Tambralli

Hiresobate

Sri Maruthi Savayava Krushikara Mahasangha

Institute For Cultural Research And Action(ICRA) #22 Michelpalya New Thippasandra Post , Bengaluru. Phone: 080-25213014, icrabir@gmail.com

100

104

Hampasagara

G. Kodihalli

Sri Gurukalyanaswamye Savayava Krushikara Mahasangha

Institute For Cultural Research And Action(ICRA) #22 Michelpalya New Thippasandra Post , Bengaluru. Phone: 080-25213014, icrabir@gmail.com

100

90

Kogale

Alaburu

Sri Samrata Ashoka Chakravarthi Savayava Krushikara Mahasangha

Institute For Cultural Research And Action(ICRA) #22 Michelpalya New Thippasandra Post , Bengaluru. Phone: 080-25213014, icrabir@gmail.com

100

90

Hosapete

Rajapura

 
Kariyammadevi Savayava Krushikara Sangha, Rajapura

Vahini Trust, Development Society, Sri Veerabhadrashavara Nilaya, Koni School Near, MG. Nagara , Hosapete, vahinisociety@yahoo.co.in
vahinisociety@gmail.com
08394-230222, Mob-999569022, 9481175200

100

58

Mariyammanahalli

Nandibandi

Sri Adavibasaveshvara Savayava Sangha Nandibandi

Vahini Trust, Development Society, Sri Veerabhadrashavara Nilaya, Koni School Near, MG. Nagara , Hosapete, vahinisociety@yahoo.co.in
vahinisociety@gmail.com
08394-230222, Mob-999569022, 9481175200

100

60

Kapli

Honnali

Sri Devvamma Savayava Krushikara Sangha , Honnali

Vahini Trust, Development Society, Sri Veerabhadrashavara Nilaya, Koni School Near, MG. Nagara , Hosapete, vahinisociety@yahoo.co.in
vahinisociety@gmail.com
08394-230222, Mob-999569022, 9481175200

100

60

Kudlagi

Kakkupi

Sri Negelayogi Savayava Krushikara Sangha, Savayava Bhagya Yojane , Kakupli

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com

101

93

Kotturu

Benakanahalli

Sri Benakaneshavara Savayava Krushikara Sangha, Savayava Bhagya Yojane

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com

102

90

Khanahossalii

T. Baspura

Sri Maruthi , Savayava Krushikara Sangha, Savayava Bhagya Yojane, T.Basapura, Kudlagi , Bellarey(D)

Baif Rural Development Trust(R) Karnataka Khamadhenu Post Box no 3, Sharadha nagara , Tipaturu, Tumkuru (D)
mdhalliyla@gmail.com

104

77

Toranagal

Nagalapura

Sahara Savayava Krushikara Balagha

Sahara Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2, old RTO Office near, ccb Block Davanagere sahara22500@gmail.com
9945425506

100

100

Choranuru

Chikkekereyaginnahalli

Sahara Savayava Krushikara Sangha

Sahara Social Action For Health Awarness And Rural Advancement 1579/2, old RTO Office near, ccb Block Davanagere sahara22500@gmail.com
9945425506

100

108

Siraguppa

Shaliganuru

Sri Ramalingeshvara Savayava Krushikara Sangha, Shaliganuru

CARD Central For Rural Development(CORD),2nd Main Road ,3rd Cross , Near Park Parvathi nagar, Bellary
08392-267701,8951766153
cordorg@rediffmail.com

107

67

Tekallakotte

Havinalla

Sri Kalleshvara Savyava Bhagya Krushikara Sangha

CARD Central For Rural Development(CORD),2nd Main Road ,3rd Cross , Near Park Parvathi nagar, Bellary
08392-267701,8951766153
cordorg@rediffmail.com

112

76

Karruru

Shasanapura

Sri Annaporneshvare Savayava Bhagya Krushikara Sangha

CARD Central For Rural Development(CORD),2nd Main Road ,3rd Cross , Near Park Parvathi nagar, Bellary
08392-267701,8951766153
cordorg@rediffmail.com

112

77

Hoerada

Jabanga

 

Grama Kirana Trust, #1-26/6B , Kanthi Nivasa, Vivekananda Nagara, Kuba Plata , Gulbarga-58512 9743839686, 9986339838

112

139

Pattana

Chimalli

 

Grama Kirana Trust, #1-26/6B , Kanthi Nivasa, Vivekananda Nagara, Kuba Plata , Gulbarga-58512 9743839686, 9986339838

114

166

Kamalapura

Nahinihalla

 

Grama Kirana Trust, #1-26/6B , Kanthi Nivasa, Vivekananda Nagara, Kuba Plata , Gulbarga-58512 9743839686, 9986339838

112

108

Mahaghava

Kurikotta

 

124

139

200

Afzalpura

Muthalli

 

Hyderabad Krnataka Center For Advanced Learning Gulbarga, 9448333550, 9449027801

110

114

Krajagi

Udachana

 

Hyderabad Krnataka Center For Advanced Learning Gulbarga, 9448333550, 9449027801

105

124

Narona

Golla

 

Samatha Loka shiksahna Samithi Ambigara chowdayya nagara, Sarana sirasigi,  Afzalpura Road, Gulbargaa
9845314792

100

59

Kujuri

Toddala

 

Samatha Loka shiksahna Samithi Ambigara chowdayya nagara, Sarana sirasigi,  Afzalpura Road, Gulbargaa
9845314792

110

70

Madanahipparagi

Allapura

 

Samatha Loka shiksahna Samithi Ambigara chowdayya nagara, Sarana sirasigi,  Afzalpura Road, Gulbargaa
9845314792

107

54

Nimbarga

Hittala Shiruru

 

Samatha Loka shiksahna Samithi Ambigara chowdayya nagara, Sarana sirasigi,  Afzalpura Road, Gulbargaa
9845314792

111

54

Chincholli

Ihanapura

 

Ecofriendly Organic Farmers Association Door#9-1-401, J.P Srumti KPTCL Road, Bidar 9972605699

101

45

Kodli

Kodli

 

Ecofriendly Organic Farmers Association Door#9-1-401, J.P Srumti KPTCL Road, Bidar 9972605699

102

45

Chimanachoda

Nagayedalei

 

Ecofriendly Organic Farmers Association Door#9-1-401, J.P Srumti KPTCL Road, Bidar 9972605699

105

51

Chitapura

Kaddaragi

 

Social Awarness And rural Development Society #6/11, Gurukula Nivasa, New Ghattage Layout, Bus stop, Gulbarga, 098455873208, 9060040111

103

64

Madabola

Beelagumpa

 

Social Awarness And rural Development Society #6/11, Gurukula Nivasa, New Ghattage Layout, Bus stop, Gulbarga, 098455873208, 9060040111

137

43

Kalagi

Bedasura

 

Social Awarness And rural Development Society #6/11, Gurukula Nivasa, New Ghattage Layout, Bus stop, Gulbarga, 098455873208, 9060040111

110

43

Shabada

Malgahati

 

Social Awarness And rural Development Society #6/11, Gurukula Nivasa, New Ghattage Layout, Bus stop, Gulbarga, 098455873208, 9060040111

102

42

Jevargi

Soona

 

Prakruthi Savyava Krushikara Samste p: Hipparagi, Jhamakhandi, Bagalakotte(D)

102

125

 

Varvi

 

Prakruthi Savyava Krushikara Samste p: Hipparagi, Jhamakhandi, Bagalakotte(D)

102

123

Neloge

Jeratagi

 

Prakruthi Savyava Krushikara Samste p: Hipparagi, Jhamakhandi, Bagalakotte(D)

102

118

Yadrami

Kondaguli

 

Prakruthi Savyava Krushikara Samste p: Hipparagi, Jhamakhandi, Bagalakotte(D)

102

78

Sedam

Bibbali

 

Bayalu sime Rural Development Society Plot # 68, J.R. Nagara Khadri Chowka Alanda Road

102

56

Mudhool

Kanaghadda

 

Bayalu sime Rural Development Society Plot # 68, J.R. Nagara Khadri Chowka Alanda Road

102

39

Hattikuni

Samanapura

 

Samatha Loka Shikshana Samsthe Gulbarga

104

93

Yadagiri

Bhoomishettihalli

 

Samatha Loka Shikshana Samsthe Gulbarga

104

93

Balechakra

Shettigera

 

Samatha Loka Shikshana Samsthe Gulbarga

101

82

Siddapura

Badiyala

 

Samatha Loka Shikshana Samsthe Gulbarga

106

66

Gurumatakal

Yadlapur

 

Samatha Loka Shikshana Samsthe Gulbarga

104

67

Sahapura

Ganganala

 

Paramananda Gramina Abhirudhi Samsthe, Vidyanagara, Sindhanuru, Hospital, Sahapura

100

68

Gogi

Bovikadangera

 

Paramananda Gramina Abhirudhi Samsthe, Vidyanagara, Sindhanuru, Hospital, Sahapura

100

65

Vadagera

Gondenuru

 

Paramananda Gramina Abhirudhi Samsthe, Vidyanagara, Sindhanuru, Hospital, Sahapura

100

51

Haiyala

Kythnala

 

Paramananda Gramina Abhirudhi Samsthe, Vidyanagara, Sindhanuru, Hospital, Sahapura

100

54

Hunasagi

Srinivasapura

 

Prakruthi Savayava Krushikara Samsthe(R), Hipparagi, Jhamakandi(Tq), Bagalakote(d), Telephone No: 9980244740, prakrutihip@yahoo.co.in

100

110

Kembhavi

Naganuru

 

Prakruthi Savayava Krushikara Samsthe(R), Hipparagi, Jhamakandi(Tq), Bagalakote(d), Telephone No: 9980244740, prakrutihip@yahoo.co.in

100

108

Surupura

Kupagul

 

Prakruthi Savayava Krushikara Samsthe(R), Hipparagi, Jhamakandi(Tq), Bagalakote(d), Telephone No: 9980244740, prakrutihip@yahoo.co.in

100

114

Kodekala

Kurekanala

 

Prakruthi Savayava Krushikara Samsthe(R), Hipparagi, Jhamakandi(Tq), Bagalakote(d), Telephone No: 9980244740, prakrutihip@yahoo.co.in

110

110

Kamatana

Yadalapura

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

100

60

Bidar North

Alamasapura

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

102

38

Bidar south

Immabada

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

102

51

Mannali

Hokrana

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

100

61

Janavada

Islampura

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

101

64

Hulasore

Bellare

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

106

51

Mantala

Gunduru

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

105

50

Rajeshvare

Handrala

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

106

50

Mudabe

Sadhyapura

 

Shantheshvare N.G.O, Organization, Swamyae Nivasa, 1/51, 1st Block Kamatana, Bidar, 9448343303

106

45

Balki

Bajalaga

 

 

100

51

Halabargha

Neelamanahalli

 

Ecofriendly Oranic Farmer Association, door #9-1-401, J.P, smruthi, K.P.T.C.L Road, Bidar, vivekchakote@gmail.com

100

54

K.Chincholi

Chalakapura

 

Ecofriendly Oranic Farmer Association, door #9-1-401, J.P, smruthi, K.P.T.C.L Road, Bidar, vivekchakote@gmail.com

100

63

Saigava

Kudanapura

 

Ecofriendly Oranic Farmer Association, door #9-1-401, J.P, smruthi, K.P.T.C.L Road, Bidar, vivekchakote@gmail.com

100

51

Lakanaghava

Kasarathugavavadi

 

Ecofriendly Oranic Farmer Association, door #9-1-401, J.P, smruthi, K.P.T.C.L Road, Bidar, vivekchakote@gmail.com

100

51

Hallikeda

Amerabad

 

`Samatha Loka Shikshana Samithi, ambhigara Chowdayya, SirasagiMandii, Afazalpura Road, Gulbargha, jssgulabaargha@gmail.com

100

65

Dubalagundi

Chinakera

 

`Samatha Loka Shikshana Samithi, ambhigara Chowdayya, SirasagiMandii, Afazalpura Road, Gulbargha, jssgulabaargha@gmail.com

100

86

Nirna

Muttangi

 

`Samatha Loka Shikshana Samithi, ambhigara Chowdayya, SirasagiMandii, Afazalpura Road, Gulbargha, jssgulabaargha@gmail.com

100

57

Bemalakeda

Karpakalli

 

`Samatha Loka Shikshana Samithi, ambhigara Chowdayya, SirasagiMandii, Afazalpura Road, Gulbargha, jssgulabaargha@gmail.com

100

80

Humanabad

Muathapura

 

`Samatha Loka Shikshana Samithi, ambhigara Chowdayya, SirasagiMandii, Afazalpura Road, Gulbargha, jssgulabaargha@gmail.com

100

71

Kasaba

Doddarayapete

 

Mahatmaghandi(Trust), #138/1, Ragavendra Building,  Near Shanthala Talkies, Chamarajanagara, Mohala, Mysore-24

250

75

Harave

Hallrpura

 

Mahatmaghandi(Trust), #138/1, Ragavendra Building,  Near Shanthala Talkies, Chamarajanagara, Mohala, Mysore-24

250

68

Chandakavadi

Kariyanakatte

 

Mahatmaghandi(Trust), #138/1, Ragavendra Building,  Near Shanthala Talkies, Chamarajanagara, Mohala, Mysore-24

250

61

Santhemarahalli

Kempanapura

 

Mahatmaghandi(Trust), #138/1, Ragavendra Building,  Near Shanthala Talkies, Chamarajanagara, Mohala, Mysore-24

250

100

Terakanambi

Paramapura

 

Baif Rural Development Samsthe, Khamadhenu, PostBox no:3, Sharadanagara, Tipaturu

100

60

Hongalla

Kanegala

 

Baif Rural Development Samsthe, Khamadhenu, PostBox no:3, Sharadanagara, Tipaturu

100

180

Beguru

Yaradavanahalli

 

Baif Rural Development Samsthe, Khamadhenu, PostBox no:3, Sharadanagara, Tipaturu

130

40

Kasaba

Arepalya

 

Sahaja Samrudha #7, 7th Main road, 2ND Cross,Sulthanpalya, Bengaluru

102.3

35

Palya

Mareyapura

 

Sahaja Samrudha #7, 7th Main road, 2ND Cross,Sulthanpalya, Bengaluru

102.4

35

Anuru

Bommanagadde

 

Sahaja Samrudha #7, 7th Main road, 2ND Cross,Sulthanpalya, Bengaluru

102.4

35

Lokkanahalli

Keredoddi

 

Sahaja Samrudha #7, 7th Main road, 2ND Cross,Sulthanpalya, Bengaluru

91

32